20. březen 2019 je den, jenž pozitivně završil několikaleté snahy sběru petičních hlasů za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem.

Za navrženou rezoluci v Senátu PČR, včetně doplňujícího návrhu M. Hilšera, bylo 38 senátorů ze 42 přítomných.

První petiční snaha v Senátu PČR skončila v roce 2012 návrhem rezoluce (plné znění) Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (dále jen Výbor), ve které Výbor vyzývá Čínskou lidovou republiku k ukončení represí proti následovníkům duchovní praxe Falun Gong.

Proces současné rezoluce započal 4. dubna 2018, kdy Jiří Pokorný, zástupce Asociace Falun Gong ČR, předal téměř 40 000 petičních podpisů předsedovi senátního Výboru PhDr. Zdenku Papouškovi. Poté Výbor vyslechl předkladatele 16. května 2018 a v návaznosti na to se 19. listopadu 2018 uskutečnilo veřejné slyšenínávrhem usnesení.

O samotném návrhu usnesení se jednalo na půdě Senátu PČR 20. března 2019.

Veronika Sunová, předsedkyně AFGČR, vyzývá senátory pro podporu rezoluce. (Foto: M. Samek)

Za Asociaci Falun Gong ČR promluvila její předsedkyně Veronika Sunová: „Vážení senátoři, nežádáme nic víc, než projev lidskosti, laskavost a sílu vašich srdcí. Vaše podpora je důležitým krokem nejen k ukončení této genocidy v Číně, ale také k ochraně hodnot, na kterých je založena naše společnost. Děkuji.“ Celé znění řeči naleznete níže.

Navrhované usnesení doplnil o důraznější dodatečné znění senátor Marek Hilšer: I. 1. Vyjadřuje znepokojení, že státní orgány Čínské lidové republiky rozsáhle porušují lidská práva, lidská a občanská práva příslušníků národnostních menšin žijících v autonomních oblastech Sin-Ťiang a Tibet. 2. Vyjadřuje znepokojení, že na území Čínské lidové republiky dochází ze strany jejich orgánů k soustavnému porušování svobody, náboženského vyznání, příslušníků náboženských skupin křesťanů praktikujících Falun Gong a muslimů. 3. Vyjadřuje podporu příslušníkům národnostních menšin uvedených v bodě 1 tohoto usnesení a jejich rodinám a příslušníkům náboženských skupin uvedených v bodě 2 tohoto usnesení a jejich rodinám. 4. Vyzývá Vládu ČR, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky k okamžitému zastavení pronásledování jejich občanů na základě jejich víry nebo etnické příslušnosti. 5. Vyzývá Vládu ČR, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky k okamžitému propuštění jejich občanů, vězněných na základě jejich politického přesvědčení, víry nebo etnické příslušnosti z vězení a převýchovných pracovníků táborů. 6. Vyzývá Vládu ČR, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky k dodržování mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který podepsala dne 5. října 1998, a k jeho ratifikaci. 7. vyzývá prezidenta ČR, předsedu Vlády ČR, ministra zahraničí věcí ČR, předsedu PS PČR a předsedu Senátu PČR, aby v rámci jednotné české zahraničí politiky při svých jednáních s představiteli Čínské lidové republiky důsledně uplatňovali zásady uvedené v bodech 1 – 6 tohoto usnesení.

A nakonec II – Pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s obsahem tohoto usnesení seznámil prezidenta ČR, předsedu Vlády ČR, ministra zahraničních věcí ČR a předsedu PS PČR. Takže toto je celé usnesení a já bych vás na závěr rád požádal o podporu tohoto usnesení.

Celý záznam projednávání naleznete zde. Schválené usnesení pak zde.

Dovolte Asociaci Falun Gong ČR touto cestou poděkovat všem, kteří se o tento významný počin zasloužili.

O události informovali:

 


Řeč Veroniky Sunové, předsedkyně AFGČR, na zasedání Senátu PČR:

Veronika Sunová:  Děkuji, pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři. Dnes je velmi významný den. Máte příležitost dát naději lidem, kteří jsou i v tomto okamžiku krutě mučeni. Můžete psychicky posílit miliony lidí, kteří již 20 let čelí krutému pronásledování jen za to, že věří v hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. A můžete vyslat signál, který možná zastaví některé jednotlivce v páchání zločinů. Jménem 37 000 českých občanů, kteří podepsali naši petici, apeluji na vaše svědomí a žádám o podporu usnesení, které vyjádří podporu pronásledovaným praktikujícím Falun Gong.

Falun Gong je metoda zušlechťování těla a mysli, která byla zveřejněna v Číně v roce 1992. Obsahuje morální učení a meditační cvičení. Jádrem Falun Gongu jsou hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Falun Gong učí, že tyto hodnoty jsou nejzákladnějšími kvalitami vesmíru a považuje je za měřítko pro každodenní život a praxi. Falun Gong má vynikající účinky na zdraví, což potvrdilo několik lékařských studií. Falun Gong se také stal nejrychleji se šířící praxí svého druhu. Během 7 let se mu začalo věnovat 70 – 100 milionů lidí, později se praxe rozšířila do zhruba stovky zemí po celém světě.

V roce 1999 však tehdejší tajemník Komunistické strany Číny Ťiang Ce-min prosadil nesmyslný zákaz Falun Gongu, protože se cítil uražen a ohrožen obrovskou popularitou této praxe. Tento zákaz prosadil navzdory tomu, že všichni ostatní členové politbyra byli proti a i přesto, že čínská vláda udělila Falun Gongu začátkem 90. let několik vyznamenání, například za mimořádný přínos v oblasti vědy. Se zákazem praxe nastoupily represe, od pomlouvačných kampaní, zatýkání, věznění přes kruté způsoby mučení. Je známa zhruba stovka mučících metod. Mezi ně patří např. pálení rozžhaveným železem, vtloukání bambusových hůlek pod nehty, zavěšování do pozic, v kterých si oběti vykloubí ramena, přetrhají šlachy nebo zlomí vaz.

Pracovní skupina pro lidská práva při OSN zdokumentovala 87 000 případů mučení a přes 4000 mučení s následkem smrti. Tato čísla jsou však jen vrcholem ledovce. Za nejotřesnější způsob fyzické likvidace následovníků Falun Gongu považujeme násilný a masový odběr životně důležitých orgánů a následné zpeněžení těchto orgánů v transplantačním průmyslu. Tyto operace jsou formou vraždy. Zbytky těl jsou po těchto operacích spáleny.

K prudkému rozvoji transplantačnímu průmyslu v Číně došlo právě krátce po spuštění této likvidační kampaně mířené na Falun Gong. Vyšetřovatelé odhadují, že ročně se v Číně za účelem komerčních transplantací zabíjí 60 – 100 000 lidí. Tato fakta potvrzuje vyšetřovací zpráva „Krvavá sklizeň“ bývalého kanadského ministra zahraničních věcí Davida Kilgoura a lidskoprávního advokáta Davida Matase, kniha „Jatka“ investigativního novináře Ethana Gutmanna, rezoluce Evropského parlamentu z roku 2013 a 2016 a rezoluce Sněmovny reprezentantů USA z roku 2016.

Represe, o kterých není pochyb, jsou dostatečně doloženy a Evropské unie vyzývá členské státy, aby tyto zločiny proti lidskosti veřejně odsoudily. Chtěla bych tedy poděkovat výboru pro vzdělávání, lidská práva a petice, že schválil usnesení. Nicméně považujeme za důležité, aby toto usnesení vyjadřovalo i etický apel, aby podpořilo mučené lidi v Číně a vyjádřilo nesouhlas s tímto pronásledováním. Proto podporujeme také doplnění tohoto usnesení pana Hilšera a Rabase.

Jak potřebná je morální podpora, vyjadřuje čínský právník Kao Č´-šeng, který poslal Sněmovně reprezentantů v USA v roce 2007. „Velká část mezinárodního společenství se halí do nevědomosti. Nebo dokonce dává najevo svou podřízenost tyranskému komunistickému režimu, tedy vládě povýšenců, která se nezastaví před ničím. A to činí vaši vytrvalou podporu obzvlášť cennou. Je to i znamením lidskosti, které v nás vzbuzuje naděje. Dost lidí, včetně vás, se zdráhá kolaborovat se současným diktátorským režimem a právě podpora je pro něho obrovskou překážkou, kterou nemůže jeho arogantní systém zdolat. A tak je vaše podpora světelnou bójí pro utiskovaný lid žijící v úplné temnotě. Je to opravdová naděje a psychická posila pro týrané Číňany, kteří se snaží bojovat za lidská práva. Dává nám to sílu pokračovat v našem pokojném protestu.“ Konec citace.

Vážení senátoři, nežádáme nic víc, než projev lidskosti, laskavost a sílu vašich srdcí. Vaše podpora je důležitým krokem nejen k ukončení této genocidy v Číně, ale také k ochraně hodnot, na kterých je založena naše společnost. Děkuji.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Výstava umění Zhen Shan Ren Výstava umění Zhen Shan Ren

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích