I přesto, že se Čínská komunistická strana snaží své zločiny proti Falun Gongu zakrývat všemožnými způsoby, informace o perzekuci postupně vyplouvají na povrch. Ať už je to díky prolamování internetové cenzury, osobních výpovědí přeživších praktikujících nebo čínských úředníků, kteří emigrovali a nezradili své svědomí, anebo díky dílčím oficiálním informacím, z nichž se dají logicky vyvozovat jednoznačné závěry.

Takovéto informace sbírají a analyzují specializované nevládní i vládní organizace, vyšetřovatelé či média. Zde vám přinášíme ty nejvýznamnější:

D. Matas, D. Kilgour, E. Gutmann – Krvavá sklizeň / Jatka: Nové informace

Tito pánové po předchozích vlastních vyšetřováních spojili své síly. Díky většímu množství detailnějších informací odhalili veřejnosti v roce 2016 novou vyšetřovací zprávu, ve které odhadují, že čínský režim provádí ročně šedesát až sto tisíc transplantací (oproti deklarovaným 10 000) s extrémně nízkými čekacími lhůtami. Tuto rozsáhlou zprávu najdete zde: http://endorganpillaging.org/an-update/

WOIPFG

World Organization to Investigate the Persecucion of Falun Gong je nevládní organizace (založena v roce 2003), jejíž misí je vyšetřování kriminálního chování všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se angažovali/angažují v pronásledování Falun Gongu. http://www.upholdjustice.org

V roce 2016 byl díky WOIPFG natočený dokument Harvested Alive:

Minghui.org

Tento webový portál je zaměřený na celosvětovou komunitu praktikujících Falun Gongu. Kromě jiného získává informace z první ruky, přímo od praktikujících z Číny, díky prolamování informačních bariér. Zde jsou zprávy o pronásledování v angličtiněslovenštině.

Ethan Gutmann – Jatka

E. Gutmann je oceňovaný americký investigativní novinář žijící v Anglii. Dlouhodobě se specializuje na Čínu. V roce 2014 publikoval knihu Jatka, v níž shrnuje své nezávislé vyšetřování komerčních transplantací a odebírání orgánů v Číně a řešení „problémů“ s disidenty. Inspirovala jej právě níže zmíněná zpráva D. Matase a D. Kilgoura – Krvavá sklizeň.

Edward McMillan-Scott

Pan McMillan-Scott, místopředseda Evropského parlamentu, se jako první významný politik ze západu vydal do Číny, aby tam osobně provedl šetření pronásledování praktikujících Falun Gongu (květen 2006). Po tajné schůzce se dvěma praktikujícími Falun Gongu jednoho z nich zatkla čínská policie a problémům se nevyhnul ani doprovod místopředsedy (více zde: CZ, EN).

V následujících letech pokračoval pan McMillan-Scott v dalším šetření, především s obětmi pronásledování (např. zde).

V roce 2009 poslal žádost generálnímu tajemníkovi OSN, Pan Ki Moonovi, aby inicioval vyšetřování neustálého pronásledování Falun Gongu v Číně.

I díky jeho práci přijal EP 12. prosince 2013 usnesení o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013/2981(RSP)).

Manfred Nowak – speciální reportér OSN

Manfred Nowak, coby zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení, byl po desetiletém apelování v roce 2005 pozvaný do Číny čínskou vládou. Během své dvoutýdenní návštěvy se sice setkal s renomovaným obhájcem lidských práv Gao Zhisengem a také se zadrženými osobami z řad Falun Gongu, Tibeťanů a Ujgurů. Během těchto setkání zažil nepříjemnosti způsobené policií, tajnými agenty a také zažil zastrašování osob, se kterými se setkal anebo se měl setkat. Nicméně, potvrdil rozsáhlé praktiky mučení čínským režimem. Výpovědi zde.

Gao Zhisheng (Kao Č‘-šeng)

Svého času byl Gao Zhisheng jedním z deseti nejlepších právníků Číny. Byl velmi známý tím, že poskytoval své služby mnohokrát „pro bono“, což napovídá o jeho vysokém charakteru. Když začal obhajovat praktikující Falun Gongu, provedl v této oblasti své vlastní vyšetřování. Zhrozen výsledky zjištění napsal prezidentu Hu Jintaovi (Chu Ťin-tchaovi) 3 otevřené dopisy. Dostal se do hledáčku nepohodlných osob a na vlastní kůži zakusil krutost režimu. Když jeho apely nebyly vyslyšeny, odeslal v roce 2007 dopis americkému Kongresu, v němž popsal stav lidských práv v Číně a také mučení, kterým sám prošel. To nenechalo komunistickou stranu chladnou a Gao několikrát zmizel, byl vězněný, mučený na pokraj smrti a od 7. srpna 2014 je „pouze“ v tzv. domácím vězení. Více informací naleznete v jeho knize „Kao Č’-šeng – Za Čínu spravedlivější“, na Wikipedii, Epochtimes, nebo v dokumentárním filmu SVĚDOMÍ ČÍNY: Příběh Kao Č‘-šenga.

David Matas a David Kilgour – Krvavá sklizeň

Jde o první vyšetřovací zprávu z oblasti orgánových loupeží (z r. 2006), jež jsou páchané na praktikujících Falun Gongu pod taktovkou režimu. D. Matas je kanadský obhájce lidských práv, D. Kilgour působil jako kanadský tajemník pro Asii a Tichomoří. „Na základě našeho dalšího šetření jsme utvrzeni v našem původním závěru, že tato obvinění jsou pravdivá. Věříme, že docházelo a nadále dochází ve velkém rozsahu k odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu proti jejich vůli. Dospěli jsme k závěru, že čínská vláda a její organizace v mnoha částech země – konkrétně nemocnice, ale také záchytná centra a lidové soudy – od roku 1999 poslaly na smrt velké (i když blíže neznámé) množství vězňů svědomí z Falun Gongu. Jejich životně důležité orgány, včetně srdcí, ledvin, jater a rohovek, byly bez souhlasu odebrány a následně prodány za vysoké částky…“ Celá zpráva zde.

CECC

Congressional-Executive Commission on China byla vytvořena Kongresem USA v roce 2000 s legislativním mandátem k monitorování lidských práv a vývoji právního systému v Číně. Téma Falun Gong pokrývá detailně. www.cecc.gov

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích