Toto je Falun (Kolo Zákona), symbol Falun Dafa. Symbol svastika   je znakem buddhovské školy a byl také užíván jako symbol dobrého štěstí v Číně a dalších kulturách. Taiji  (Jin-Jang) symboly  značí školu Tao. Falun Dafa však není náboženství a také není částí buddhismu nebo taoismu.

 

Citace z Páté lekce knihy Zhuan Falun:

Někteří lidé říkají: „Tento symbol vypadá jako to, co měl Hitler.“ Mohu vám říci, že tento symbol samotný nemá nic společného s žádnými boji ve společnosti. Někteří lidé říkají: „Kdyby se jeho roh naklonil na tuto stranu, bylo by to to, co měl Hitler.“ Tak to není, protože se otáčí oběma směry. V naší lidské společnosti začal být tento symbol všeobecně známý v době Šákjamuniho před dvěma tisíci pěti sty lety. Ale od Hitlerovy doby a druhé světové války uběhlo jen několik desetiletí. On si ho přisvojil a používal ho ke svým vlastním účelům. Měl ale jinou barvu než náš, byl černý, a navíc byl nastojato a směřoval jedním rohem nahoru. Pokud jde o toto Kolo Zákona, řeknu jen tolik. Mluvili jsme pouze o tom, jak vypadá na povrchu.

HISTORICKÉ POZNÁMKY O SVASTICE

Poznámka: Následující materiály nejsou součástí učení Falun Dafa. Pouze vysvětlují některá historická fakta o tomto symbolu.

Anglické a německé slovo swastika je odvozeno ze sanskrtského slova SVASTIKAH, které znamená ‚shromáždění všeho štěstí‘. První část slova, SVASTI – můžeme rozdělit do dvou částí: SU – ‚dobrý; dobře‘, a – ASTI – ‚je‘. Část – ASTIKAH znamená ‚bytí; jsoucí‘. V Indii se toto slovo váže k příznivým věcem – protože znamená ‚příznivý; šťastný‘.

V Indii se s různými významy používaly oba druhy svastik – otočené na kteroukoliv stranu. Protože svastika je prostě symbol, byla používána, asi nezávisle, mnoha lidskými společnostmi. Jedna z nejstarších známých svastik byla namalována v jeskyni z paleolitu nejméně před 10 000 roky.

Asi před 2000 lety, když se přenesl buddhismus z Indie do Číny, si také Číňané půjčili tuto svastiku a její význam příznivosti a štěstí. V Číně se svastika považuje za čínský znak, který se čte WAN (v mandarínštině). Také je učen jako ekvivalent dalšího čínského znaku, který se vyslovuje stejně a znamená „deset tisíc, veliké číslo, všechno“.

Svastika byla používána po tisíciletí mezi jednotlivými skupinami na této planetě. Germánským kmenům byla známa jako „Thorův kříž“, a je zajímavé, že nacisté nepoužili tento název, který má spojitost s německou historií. Namísto toho upřednostnili „ukrást“ indické jméno „svastika“. Jako „Thorův kříž“ byl tento symbol přinesen do Anglie, skandinávskými usedlíky v Lincolnshire a Yorkshire dlouhou dobu před Hitlerem.

Ještě zajímavější je, že tento znak byl nalezen ve 2000 let starých židovských chrámech v Palestině, takže Hitler „kradl“ (nedopatřením) jak židovský, tak indický symbol. V Americe byla svastika užívána domorodými Indiány v severní, střední i jižní Americe. Byla také objevena v kulturních pozůstatcích v Řecku, Peru, Indii a Číně.

V souladu s Joe Hoflerem, který také odkazuje na Dr. Kumbari z muzea Urumqi v Xinjangu, Číně, indo-árijci německé části putovali do Evropy okolo roku 2000 před naším letopočtem a přinesli svastiku, symbol jejich náboženského umění, s sebou v té době. Toto nám odhalily vykopávky kurganských hrobů na stepích v Rusku a indo-árijských hrobů v Xinjiangu v Číně.


Poznámka: Obsah těchto stránek (kromě děl zakladatele pana Li Hongzhi) představuje myšlenky a názory praktikujících Falun Dafa, nikoli metodu Falun Dafa samotnou.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích