Od roku 1999, kdy čínská komunistická strana (ČKS) spustila pronásledování Falun Gongu v Číně, se postupně hromadí důkazy o zvěrstvech, kterými procházejí tamní praktikující Falun Dafa, a stejně tak se rozkrývají očerňující informace a podvrhy o Falun Gongu, které do světa ČKS a její média záměrně vypouštěla.

Vytrvalé shromažďovaní důkazů jak praktikujícími Falun Gongu, tak nezávislými vyšetřovateli či institucemi již nelze ignorovat. Pod důkazním břemenem už praktikující Falun Dafa v Číně podpořila řada osobností. Zde jsou některé z nich:

 

Představitelé řady měst se připojili k prohlášení, ve kterém vyjádřili nesouhlas s pronásledováním, mučením a zabíjením následovníků Falun Gongu. Více detailů zde.


„Totalitní režim vždy udělá cokoliv, aby se udržel u moci, a ani tak hrůzné praktiky jako prodej orgánů mu nejsou cizí. Koneckonců, není to poprvé, kdy diktatura v rámci svého boje o moc podporuje a kryje lidsky neakceptovatelné, morálně neúnosné zločiny. Míra organizovanosti a bestiálnost tohoto jednání mi však nahání upřímnou hrůzu. Doufal jsem, že ve 21. století budeme tyto praktiky znát jenom z učebnic dějepisu, ale bohužel jsem se mýlil.

Rád bych vyslovil solidaritu hnutí Falun Gong, které považuji za tolerantní a mírumilovné. Domnívám se, že boj proti němu je bojem čistě politickým a je dalším důkazem, že čínský komunismus nijak neustoupil ze svých krvavých tradic, jimiž je lemována celá jeho historie. Proto my, kteří máme s touto ideologií bohaté zkušenosti, nesmíme mlčet, neboť naše ticho by bylo rozhřešením pro všechny, jež se na zločinech komunismu podílejí.“

Brněnský primátor Petr Vokřál, místopředseda hnutí ANO


„S násilným odběrem orgánů následovníků Falun Gongu zásadně nesouhlasím. Současně děkuji za doporučení literatury zabývající se tímto problémem a poskytnutí souhrnu klíčových důkazů o odebírání orgánů. Přeji Vám mnoho sil a energie ve Vaší práci.“

Ing. Marian Jurečka, poslanec PS PČR, 1. místopředseda KDU-ČSL


„Osobně odsuzuji veškeré násilí páchané na nevinných lidech. Nedobrovolné, násilné odběry orgánů pro komerční transplantace, navíc coby trest životního postoje a filosofie, považuji za naprosto nelidské, barbarské zvěrstvo, které je neslučitelné s chováním demokratické, vyspělé společnosti.“

Ing. Martin Charvát, primátor Pardubic


„… shlédl jsem přiložené video a tento večer myslím na všechny v Číně pronásledované, mučené a zabíjené lidi praktikující Falun Gong.“ (pozn. týkající se informační kampaně Rozsviťte své srdce)

Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7


„Děkuji za kampaň, kterou děláte a posílám do ní svůj příspěvek. Doufám, že se i díky ní více lidí v ČR dozví o pronásledování a likvidaci následovníků Falun Gongu.“ (pozn. týkající se informační kampaně Rozsviťte své srdce)

Ing. Markéta Adamová, místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Poslanecké sněmovny PČR


„Prohlášení jsem svým podpisem podpořil a doufám, že se tyto nelidské praktiky podaří brzy zastavit.“ (pozn. týkající se písemného prohlášení EP 0048/2016 o ukončení praktik odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně)

prof. PhDr. Jan Keller, CSc., poslanec Evropského parlamentu za ČR


„Cvičení Falun Gong považuji za jednu z nejzajímavějších meditačních technik, o jejichž blahodárném vlivu na lidský organizmus jsem hluboce přesvědčena. Jistě by praktikování této meditační techniky bylo zajímavé a prospěšné i pro mnohé Evropany :-). S každodenními hrůzami, které se dějí pronásledovaným následovníkům meditační praxe Falun Gong v Číně, jsem z dostupných zdrojů obeznámena. Pronásledování za názor a mučení jsou podle mne zcela nepřijatelné praktiky. Jsem velmi ráda, že OSN i Evropský parlament se tímto tématem zabývají a vytvářejí tlak na Čínu, aby se z uvedených činů zodpovídala. Rozhodně chci podpořit i jednotlivce – jednotlivé statečné ženy a muže, kteří se pronásledovaných dokáží zastat. Jsem pevně přesvědčena, že bez tolerance názorové různorodosti nemůže na Zemi pokračovat smysluplný rozvoj lidské společnosti. Dovolte mi tedy se připojit k těm, kteří tuto praxi jasně odsuzují.“

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, poslankyně PČR„Můj postoj k hnutí Falun Gong je shodný s postojem ke všem pronásledovaným a utiskovaným skupinám kdekoliv na světě. Ať už se jedná o celé utiskované národy (např. Tibeťany, Kurdy), nebo náboženské a filozofické proudy. Odsuzuji vraždy, mučení, věznění, pronásledování a všechny další formy diskriminace příslušníků praktikujících Falun Gong. Důrazně se ohrazuji proti ilegálním transplantacím využívajících orgánů nespravedlivě uvězněných z řad tohoto meditačního hnutí. Jako člověk věřící cítím i z Vašeho dopisu, že zlo, které bylo po celá léta v Číně pácháno na milionech osob všech utiskovaných skupin, se začíná vracet ve formě spravedlnosti i na samotné strůjce a původce těchto zvěrstev. Opět se naplňuje univerzální platnost přísloví o božích mlýnech.“

Bc. Ing. Patrik Kunčar, senátor PČR


Během své APEC cesty do Číny požádal kanadský premiér Stephen Harper čínské úřady o propuštění uvězněné praktikující Falun Gongu. Více zde.

Stephen Harper, Premiér Kanady


„Se zvýšenou citlivostí vnímám farizejskou a krátkozrakou politiku těch demokratických států, které se vyhýbají důsledné kritice totalitních režimů včetně Číny. Alibisticky nás přesvědčují, že to je jediná cesta, jak je postupně polidštit. Ovšem ve skutečnosti jde o to neztratit hospodářské kontakty a obchodní vliv. Na půdě Evropského parlamentu trvale usiluji o to, aby obchodní smlouvy „sedmadvacítky“ se třetími zeměmi obsahovaly také lidsko-právní podmínky. Nejdříve musí platit svoboda projevu, vyznání a pohybu pro lidi, teprve na druhém místě je svoboda pohybu zboží či kapitálu. Pokud budeme toto pravidlo v Evropské unii relativizovat, nepovedeme autokratické režimy k postupnému respektování demokratických hodnot, ale začneme si my sami nalhávat opak – podle novinových titulků, které tyto hodnoty na objednávku popírají. A to je důvod k neklidu.“

MUDr. Zuzana Roithová MBA, poslankyně EP, (zdravice k akci AFGČR „Tragédie v Číně, 11.8.2009)


„Nemůžeme jako občané svobodného státu zůstávat lhostejní k údělu pronásledovaných v Číně pouze z důvodu jejich přesvědčení, které se liší od oficiální doktríny. Žádáme jejich propuštění z vězení a pozastavení všech nespravedlivých akcí vůči nim.“

Mons. Václav Malý, římskokatolický teolog a pomocný biskup pražský (ze zdravice k akci AFGČR „Tragédie v Číně)


„Šokován skutečnostmi, uváděnými na Vašem webu i ve Vašich tištěných materiálech, připojuji bez váhání svůj podpis k Vaší naprosto oprávněné výzvě k okamžitému ukončení pronásledování a mučení lidí, praktikujících Falun Gong v Číně. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že nikdo na světě nemá právo jakkoli ubližovat druhému z žádného důvodu – natož pak kvůli praktikování metody, rozvíjející v jednotě mysl i tělo, učící lidi toleranci, soucitu, dávající jim odvahu žít v pravdě.“

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Ministr a předseda Legislativní rady vlády České republiky,


Petici za zastavení pronásledování Falun Gongu samozřejmě podporuji.

Jan Koblasa, sochař a výtvarník


„V Číně je i dnes možné, že z rozhodnutí vedení státu jsou uvrženy do pekla zabíjení, věznění, mučení a nucených prací statisíce lidí. Naše vlastní zkušenosti z nedávné historie nás zavazují, abychom na tyto lidskoprávní katastrofy poukazovali a vyvíjeli tlak na příslušné vlády, aby s perzekucemi přestaly.“

Michael Kocáb, zmocněnec vlády pro lidská práva


„Je to trvající ostuda a zločin vládní garnitury v Číně a doklad toho, že přes všechny své proklamace zůstává Čína tuhým totalitním režimem. Komunistická státní doktrína je tak bohužel brzdou jinak pozoruhodně se rozvíjející země. Přeji Číňanům, aby se této brzdy co nejdříve zbavili….hlásá-li Falun Gong jako základní principy života pravdivost, soucit a snášenlivost, dostává se tím do nesmírně ostrého ideového sporu s komunismem, jehož stavebními kameny jsou lež, závist, násilí nebo nesnášenlivost.“

RNDr. Alena Palečková, místopředsedkyně Senátu PČR


Jsem šokován, není co říct… otřesné, alarmující

Jan Kasl, SNK Evropští Demokraté


KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR, v Praze 10.5.2006

Podle mnoha zpráv a svědectví z našich i zahraničních sdělovacích prostředků se velmi často dozvídáme o hrůzných praktikách Komunistické strany Číny, která od roku 1999 pronásleduje přívržence duchovního hnutí FALUN GONG. V roce 2001 byl údajně ve městě Šen – jang ve čtvrti Su – ťia – tchun založen koncentrační tábor, kde „lékaři“ odebírají „vězňům svědomí“ ještě z živých těl orgány a prodávají je lékařským zařízením. Podobných táborů je v Číně několik desítek.

Vybízíme Vás, abyste při svých cestách do Číny nesledovali jen ekonomické a politické cíle, ale abyste jednali také o dodržování lidských práv, zachování náboženské svobody a udržování demokracie. Pokud Vaše sdělení označí čínští partneři jako lež, žádejte jako důkaz jejich pravdivosti, povolení okamžité návštěvy míst, kde dochází k inkriminovaným zločinům.

S pozdravem

Leo Žídek, předseda PK KPV ČR
MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR


Stačí jen, že naše noviny píší, že toto cvičení je zakázáno a členi vězněni, snad dokonce zabíjeni. Je to absurdní, děsivé a je nutno se jasně postavit za ty nejobyčejnější práva na život a svobodu.

Petr Vachler, režisér


Od prvního okamžiku jsem přesvědčen, že přidělení LOH 2008 Pekingu je velkou chybou mezinárodního společenství.

Jakub Bažant, sportovní komentátor


Víme dobře, co si může dovolit totalitní moc a je nutno všemi prostředky omezit, když už ne zabránit, takovýmto, nelze říci zvětstvem, abychom zvěř neuráželi, tedy nelidskostem.

Karel Hanuš, emer.sólista opery ND Praha


Po genocidě v Kambodži pokračují v Číně. Už tak nejvyšší počet mrtvých – obětí komunistické zrůdnosti – stále vzrůstá.

Pepa Nos, umělec


„Chci vyjádřit otřesení nad informacemi o zločinech proti lidskosti v Číně – distribuuji tyto informace mezi svými kolegy a známými.“

Mgr. Tomáš Machalík, katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni


„Svoboda svědomí je základním kamenem svobodné společnosti. Čína se nebude moci postavit po bok skutečně vyspělých zemí, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv, které jsou ohniskem mezinárodního práva již od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Rád bych vyjádřil solidaritu s pronásledovanými členy hnutí Falun Gong v době, kdy přímo úměrně s rostoucím hospodářským vlivem Číny klesá ochota kritizovat systematické porušování lidských práv v této zemi.“

Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti, Ministr obrany ČR


„Připojuji se ke všem lidem vyjadřujícím solidaritu s pronásledovanými členy hnutí Falun Gong. Činím tak poté, co jsem se seznámil s elementárními zásadami jeho učení hlásajícími, že člověk by se měl chovat v souladu s principy pravdivosti, soucitu a tolerance. Jsou to hodnoty, jejichž šíření a vyznávání vždy významně přispívalo k vzájemnému respektu a spolupráci mezi státy, národy a k porozumění a přátelství mezi lidmi vůbec. Z tohoto důvodu ostře odsuzuji násilí páchané čínskou vládou na lidech praktikujících Falun Gong. Svoboda svědomí je základním kamenem svobodné společnosti a Čínu nebude možno považovat za skutečně vyspělý a na demokratických základech vybudovaný stát, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv formulovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv.“

MUDr. Ivan Langer, Ministr vnitra ČR


„Chtěl bych Vás ujistit, že otázka pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně mě nenechává chladným a že tuto problematiku soustavně a s velkou pozorností sleduji. Rád bych touto cestou vyjádřil podporu všem čínským občanům, jejichž lidská práva jsou porušována. Jsem si dobře vědom toho, že Čína prodělala v posledních letech prudký vývoj a že tomuto rozvoji neodpovídá zlepšení sociálního a právního postavení řady jejích občanů. Souhlasím s názorem, že současný hospodářský rozvoj Číny se v některých oblastech děje v přímém protikladu a na úkor základních lidských práv a s pohnutím sleduji zprávy o pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně.“

Mgr. Ondřej Liška, Ministr školství, mládeže a tělovýchovy


„Porušování lidských práv v Číně je třeba co nejrozhodněji odsoudit. Obětí čínského pronásledování jsou dnes převážně členové hnutí Falun Gong, ale nesmí se zapomínat ani na křesťany, na příslušníky nečínských národností či na disidenty. Rád bych Vám vyjádřil podporu ve Vašem úsilí upozorňovat na porušování lidských práv v Číně. Přeji Vám i všem obětem čínského pronásledování, aby Váš hlas byl slyšet.“

JUDr. Cyril Svoboda, Ministr vlády ČR


„O porušování lidských práv v Číně samozřejmě vím, přesto se mnou některé detaily z vyprávění paní Lu Š-pching (farmaceutická manažerka, zatčena, opakovaně vězněna a týrána jen proto, že se věnuje duchovní disciplíně Falun Gong) otřásly. Jako země, která sama prošla komunismem, máme bezesporu morální povinnost nemlčet a upozorňovat na porušování lidských práv jak v Číně, tak v dalších totalitních státech.“

Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva


„O pronásledování stoupenců hnutí Falun Gong či o snaze omezit přístup k internetu a svobodnému televiznímu vysílání informují média po celém světě. Perzekuce obránců lidských práv a cenzura medií jsou neslučitelné s Olympijskou chartou. Poukazovat na tato fakta má smysl, protože především silnější a soustavnější mezinárodní tlak na dodržování lidských práv může mít efekt. Osudy stovek milionů Číňanů nám nesmí být lhostejné.“

Džamila Stehlíková, Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny


„Na základě informací ze všech nám dostupným zdrojů je hnutí Falun Gong v Číně navzdory svému nenásilnému a nepolitickému charakteru již od roku 1999 zakázaným hnutím a přísně trestána je i jen pouhá příslušnost k němu. Stoupenci hnutí Falun Gong jsou režimem systematicky pronásledováni, zadržováni v pracovních převýchovných táborech a psychiatrických léčebnách, mučeni. Mezi jeho členy jsou hlášeny četné případy úmrtí ve vazbě či při správním zadržení následkem bití a mučení, případy mimosoudních zabití a zmizení apod.“

JUDr. Věra Jeřábková, Csc., ředitelka odboru lidských práv, Ministerstvo zahraničních věcí ČR


„Je to trvající ostuda a zločin vládní garnitury v Číně a doklad toho, že přes všechny své proklamace zůstává Čína tuhým totalitním režimem. Komunistická státní doktrína je tak bohužel brzdou jinak pozoruhodně se rozvíjející země. Přeji Číňanům, aby se této brzdy co nejdříve zbavili….hlásá-li Falun Gong jako základní principy života pravdivost, soucit a snášenlivost, dostává se tím do nesmírně ostrého ideového sporu s komunismem, jehož stavebními kameny jsou lež, závist, násilí nebo nesnášenlivost.“

RNDr. Alena Palečková, místopředsedkyně Senátu PČR


„Dovolte mi Vám poděkovat za to, že pro vás není porušování lidských práv lhostejné jen z toho důvodu, že se odehrává daleko od nás. Vzácný ruský humanista Sergej Kovaljov řekl, že porušování lidských práv už dnes nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu a platí to i o perzekuci Falun Gongu v Čínské lidové republice.“

Ing. Jaromír Štětina, senátor Parlamentu České republiky


„Za svoji osobu chci prohlásit, že problematiku pronásledování praktikujících Falun Gong v Číně, považuji za základní porušování lidských práv a svobod a s obdivem sleduji odvahu a statečnost jejích stoupenců. Pevně doufám, že oběti tohoto hnutí nejsou a nebudou zbytečné, a že budoucnost ukáže jejich význam. Pevně věřím, že se jedná o budoucnost nedalekou.“

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., poslanec PČR


„Jsem hluboce přesvědčen, že lidé mají právo na svobodu projevu a přesvědčení a čínské komunistické úřady nemají žádné právo je u praktikujících Falun Gong porušovat.“

RNDr. Petr Nečas, místopředseda sněmovního výboru pro evropskou integraci, předseda vlády ČR


„Dlouhodobě se zabývám politickou situací v různých zemích světa. Velmi ráda jsem se setkala s paní Lu-Š´-pching a popovídala si s ní o tom, jak dříve v Číně žila, než se jí podařilo dostat do Finska. Jsem ohromena její silou a snahou podávat svědectví o tom, co se v komunistické Číně děje. Učení Fa-lun-kung hlásá zušlechťovat tělo a mysl, dosáhnout dlouhého života a vysoce morálního charakteru pomocí provádění cvičení a dodržování zásad pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Vyjadřuji svoji solidaritu s pronásledovanými stoupenci hnutí Fa-lun-kung a podporuji všechny, jejichž základní lidská práva jsou porušována.“

Ing. Jana Fischerová CSc., poslankyně PČR


„Osobní setkání s paní Lu pro mne bylo velmi emotivní a připomnělo dávný apel J.A. Komenského: „Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu… Z pohledu Evropana je těžké pochopit tak kruté pronásledování jen z důvodu názoru a víry. Informovat o Falun Gong je první a důležitý krok k porozumění životu lidí ve světě pro nás sice fyzicky vzdáleném, ale duševně velmi blízkém.“

Karel Šebek, senátor PČR


„Co se týká pronásledování praxe Falun Gong, jedná se o činnost čínské vlády, která si zasluhuje odsouzení a naopak postižení si zasluhují naši solidaritu a podporu. Čínu, bohužel, nebude možno považovat za skutečně vyspělý a na demokratických základech vybudovaný stát, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv formulovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv.“

RNDr. Miloš Vystrčil, senátor PČR


„Ráda tímto vyjadřuji podporu Asociaci Falun Gong. Slova zakladatele hnutí Li Hongzhi mne pozitivně oslovují. Věřím, že oběti stoupenců tohoto hnutí nejsou zbytečné. Jsem věřící, proto je mi Váš idealismus, víra a ochota k oběti blízká.“

Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně PČR


„Jsem ochoten podpořit všechny snahy, které by mohly zmírnit utrpení a neoprávněné pronásledování Vaší pokojné meditační praxe. Jsem totiž přesvědčen, že ani civilizační odlišnost nemůže ospravedlnit hrubé násilí, nespravedlnost a perzekuci, která je v ČLR, podobně jako jinde na světě, projevem tyranie nesnášenlivého totalitního režimu.“

Ing. Jan Schwippel, CSc., poslanec PČR


„K porušování lidských práv nesmíme mlčet, bez ohledu na to, ve které části světa se odehrává: v Bělorusku, na Kubě nebo v Číně. Chci pozdravit praktikující Falun Gongu v České republice a poděkovat jim za úsilí zastat se lidí mučených a pronásledovaných. Chci při této příležitosti také vyjádřit podporu pronásledovaným z Falun Gongu v Číně, chci ocenit jejich statečnost a vytrvalost. Chci rovněž vyjádřit naději, že trvalý tlak světového veřejného mínění nakonec donutí představitele čínské vlády uplatňovat politiku lidských práv v souladu s dohodami OSN.“

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., senátor PČR


„Tragické je, když lidé nepronásledují skutečné nepřátele, ale krutě se chovají k lidem, kteří jim neubližují, ba právě naopak, patří k vyznavačům kultů pravdy, laskavosti a rozvážné kontemplace. K takovým tragickým projevům patří pronásledování a mučení příslušníků hnutí Falun Gong dnešním komunistickým čínským režimem. Poznal jsem filozofii toho hnutí myslím docela dobře a jen obtížně si umím představit, co vlastně tu nenávist vládnoucího režimu vyvolalo.“

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., místopředseda Výboru pro záležitosti EU PSP ČR


„Vážení přátelé, praktikující Falun Gongu, dovolte mi, abych vás pozdravil alespoň touto cestou. Když jsem přemýšlel, co říci k problematice lidských práv a svobody, ať náboženské či osobní, vzpomněl jsem si na román Ernesta Hemingwaye Komu zvoní hrana. Tato kniha je uvozena citátem z básně Johna Donna, který zní: “Žádný člověk není ostrov sám pro sebe;… smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ Jsem přesvědčen, že totéž platí i pro svobodu a lidskou důstojnost. Jsem přesvědčen, že kdekoli na světě je pošlapávána něčí lidská důstojnost, je omezována něčí svoboda a jsou někomu upírána něčí práva, je pošlapávána i moje lidská důstojnost, je omezována moje svoboda jsou upírána práva také mně.”

Mgr. Petr Pleva, poslanec PČR


„V návaznosti na naše společné přátelské setkání v Praze bych rád vyjádřil podporu Vašim aktivitám ve prospěch FALUN DAFA (FALUN GONG). Současně bych rád vyjádřil svoji podporu celému tomuto hnutí. Osobně jsou mi velmi blízké postoje lidí, kteří se k hnutí hlásí, zvláště jejich důraz na jednoduchá nenásilná cvičení a meditace. Podobné praktiky považuji za velmi důležité pro vnitřní život každého z nás. Právě z tohoto důvodu ostře kritizuji postup čínské vlády, která vyvolává otevřené represe vůči lidem hlásícím se k FALUN GONG. Z osobní zkušenosti znám praktiky totalitní moci a proto se dokážu vcítit do postavení všech mučených a diskriminovaných v Číně. Jednoznačně tedy vyjadřuji podporu Vašemu snažení a jsem připraven Vám v rámci svých možností pomoci. Budu se těšit na další setkání.”

Vladimír Mlynář, poslanec PČR


„Totalitní režimy na celém světě podléhají stejným ilusím – bláhově se domnívají, že zde budou věčně, a že tohoto cíle dosáhnou brutálním znásilněním lidských duší. Ale člověk není jen tělesnou schránkou, kterou může sluha totalitních vládců škvařit elektrickým obuškem, lámat její kosti a vytrhávat vnitřnosti. Člověk je i chrámem Božího ducha, kterého nikdo nikdy nevyhladí. Ani žalářováním, ani týráním, ba ani vražděním. Neznám podrobně učení Falun Gongu, ale je-li to učení pravdivosti, soucitu a tolerance, je samozřejmé, že se jím totalitní komunistický režim v Číně cítí ohrožen. Totalita je totiž jeho pravým opakem – je režimem lží, brutální bezcitnosti a nenávistné intolerance. Násilná kampaň proti Falun Gongu ale není znamením síly komunistického režimu – je to právě, a jen právě, znamením jeho slabosti. Znamením toho, že Duch Boží působí, nehledě na vztek mocných. Působí i tam, kde bychom to nečekali. I v komunistické Číně. V tom je má i Vaše naděje…. Z tohoto důvodu podporuji i celosvětové úsilí postavit původce kampaně proti Falun Gongu před spravedlivý soud s cílem ukončit pronásledování nevinných lidí.”

Martin Mejstřík, senátor


„Na základě Vaší výzvy chci alespoň touto cestou – přihlášením se k petici – vyjádřit svoji podporu všem těm, kdo jsou v Číně pronásledováni v důsledku svých aktivit v hnutí Falun Gong. Netolerance totalitních režimů vůči jiným názorům je vždy, dříve nebo později, sledována zločinnou brutalitou vůči nevinným a bezbranným lidem, jako je tomu i v tomto případě. A často bývají takto pronásledováni právě ti, kdo prosazují soucit a snášenlivost. Také my máme zkoušenosti s dobou, kdy zde vládla podobná netolerance a zvůle. Proto bychom měli být schopni nezapomínat na svou někdejší zkušenost, proto jsme povinni alespoň v rámci daných možností podpořit a posílit ty, pro něž jsou podobné zážitky bohužel stále aktuální. Také proto a v tomto smyslu odsuzuji zločinné jednání oficiálních čínských institucí a úřadů a velmi myslím na všechny ty, kdo jsou pronásledováním postiženi. Chci podpořit všechny akce české i světové veřejnosti, které povedou k tomu, aby bylo zabráněno utrpení nevinných lidí.“

prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor JAMU v Brně

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích