Protože, jak řekl Edmund Burke: „K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama,“ a jak prohlásil Martin Luther King: „Nespravedlnost někde ohrožuje spravedlnost všude.

Na petičních akcích občas slyšíme od kolemjdoucích: „Proč bychom se měli starat o to, co se děje v Číně? Máme svých starostí dost. A podpis petice stejně nepomůže.“

Naše myšlenky a činy určují naši budoucnost

Všechny naše myšlenky, činy a postoje utvářejí naši budoucnost. Postoj, který zaujmeme k této významné události, ovlivní naši budoucnost zásadním způsobem. Chceme žít ve světě, kde vládne pravdivost, soucit, snášenlivost? Nebo ve světě, kde je v pořádku mučit nevinné lidi za jejich přesvědčení a rozprodat jejich orgány? Podpoříme podpisem petice nebo jiným způsobem utlačované praktikující Falun Gongu a principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, nebo svoji lhostejností dáme za pravdu pronásledovatelům?

Pronásledování Falun Gongu ubližuje morálce a svědomí celého lidstva

Čínský právník Kao Č´-šeng o pronásledování Falun Gongu napsal: „Oběťmi, které byly oklamány, obelhány a podvedeny lživou propagandou, se v podstatě stali všichni lidé v Číně a vlastně všichni lidé na celém světě. Jde o jistý druh nehmotné újmy z ustavičných lží, nezbytných k dalšímu prosazování perzekuce. Celá pravda však v blízké budoucnosti vyjde najevo. A během procesu nacházení pravdy si vlády a lidé na celém světě konečně uvědomí, jak utrpěla jejich morálka, duševní pohoda, finanční hospodářství, a že v podstatě utrpěli mnoho dalších obrovských ztrát. Naše povinnost je seznámit lidi s touto pravdou.“

Pronásledování praktikujících Falun Gongu porušuje Všeobecnou deklaraci lidských práv a Evropskou úmluvu o lidských právech

Následovníkům Falun Gongu je v Číně odepřeno právo na život, právo nebýt mučen a nebýt podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu jednání nebo trestu, nebýt nucen vykonávat otrocké práce, právo na svobodu a osobní bezpečnost, právo na spravedlivé řízení, právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženské vyznání, právo projevu, shromažďování a právo nebýt diskriminován.

Politický a ekonomický vliv čínského režimu v zahraničí i u nás roste

Sféra vlivu KS Číny se rychle zvětšuje spolu s ekonomickým růstem. Pokud budeme lhostejní ke zločinům KS Číny, může nás tento vliv dříve nebo později ohrozit. Krátkozrací politici potlačují své svědomí a jsou ochotni v rámci prohlubování vztahů s čínskou vládou ignorovat zločiny proti lidskosti páchané KS Číny. Při návštěvách čínských delegací se zdá, že se Česká republika mění v čínskou kolonii, česká policie mnohdy nepostupuje podle platných zákonů a brání českým občanům ve svobodě projevu.

Čínský projekt „Jedno pásmo, jedna cesta,“ který našel podporu na Hradě, vede k zadlužení a závislosti řady zemí na Číně. Záměrem KS Číny je pomocí tohoto projektu zvětšit sféru svého ekonomického a politického vlivu. Ale to není jediný způsob. Čínská tisková agentura např. platí za umístění dezinformačních článků ve významných západních médiích. Čína má možnost ovlivňovat mezinárodní pravidla pro kybernetický prostor a může použít své strategie k ovlivnění světa kontrolou internetu. Čínští miliardáři také finančními dary motivují zahraniční politiky, aby mluvili ve prospěch KS Číny.

Čína je dnes blíž než Praha v dobách našich babiček

V dnešním propojeném světě nemůžeme říci, že se nás to, co se děje v Číně, netýká. Denně kupujeme a používáme věci, které mohly být vyrobeny otrockou prací vězňů svědomí. Nákupem těchto věcí podporujeme pronásledování, aniž bychom to tušili. Kolem nás se mohou procházet lidé s transplantovaným orgánem, který byl násilně odebrán praktikujícímu Falun Gongu. České školy sponzorují zájezdy na výstavu plastinovaných těl, která mohla patřit čínským politickým vězňům.

Zlo a nepořádek v Číně nás mohou bezprostředně ovlivňovat a poškodit kvalitu našich životů. Když Komunistická strana Číny dva měsíce tajila šíření viru SARS, aby nepoškodila svou image, mohla tím dost dobře ohrozit celý svět. Zneužíváním pracovní síly a otrockou prací vězňů svědomí, ilegálními dotacemi čínských firem, plagiátorstvím a ignorováním životního prostředí KS Číny úspěšně likviduje americký, evropský i český trh.

Křesťanský pohled, otázka soucitu

Ježíš řekl: „Cokoli jste udělali nejmenšímu z těchto mých bratrů, to jste udělali mně. Cokoli jste neudělali nejmenšímu z těchto, to jste neudělali mně!“ Není menší než ten, komu je nezákonně upírána svoboda a je dán do žaláře, kde je ponižován, dehonestován na úroveň hmoty, protože vyjmout živému člověku orgán a prodat ho nelze, pokud na něj jako na člověka pohlížíme. Tito pronásledovaní patří mezi nejmenší z nejmenších – a to i svou pokorou a nenásilím. Podpis petice, slovo zastání nebo modlitba za tyto lidi přinese své ovoce. „Kdo přijímá spravedlivého jakožto spravedlivého, dostane odplatu spravedlivého.“

Má tedy smysl podepsat petici?

Určitě má. Rozhodně má smysl dělat správné věci. Až bude pronásledování Falun Gongu ukončeno, plně vyšetřeno, odhaleno a celosvětově odsouzeno, ti, kteří petici podepsali, budou moci s čistým svědomím říci, že se postavili na správnou stranu historie.

Petiční kampaně přímo vedly k propuštění některých praktikujících Falun Gongu z věznic a pracovních táborů. Nepřímo podpořily v několika evropských zemí zákaz transplantační turistiky do Číny a vydání zatykače na hlavní strůjce pronásledování ve Španělsku a Argentině. Spravedlivá energie, kterou lidé z celého světa podpisem petic do Číny poslali, dopomohla ke zmírnění nebo ukončení pronásledování v některých částech Číny. Policisté v některých oblastech se již do mučení nevinných lidí nechtějí zapojovat.

Rezoluce českého parlamentu odsuzující toto pronásledování – jeden z cílů petice – by také přispěla k vyvinutí tlaku na KS Číny. Tlak světové veřejnosti je velmi důležitý, protože ilegálně vězněným lidem poskytuje jistou ochranu.

 

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích