Falun Dafa byl představen veřejnosti v roce 1992. Během pouhých sedmi let se mu v Číně věnovalo více než 70 milionů lidí a postupně se rozšířil do více než osmdesáti zemí světa. Co stojí za tak obrovskou popularitou? Důvodů je více. Zde se ale zaměříme na zdravotní přínos, což je mimochodem „pouze“ vedlejší efekt této praxe.

Během let vzniklo několik studií, zkoumajících rozličné aspekty zdravotního stavu praktikujících. Podíváme se na výsledky tří průzkumů z různých zemí.

Čína, Peking

Nejrozsáhlejší zdravotní studie praktikujících Falun Gongu se provedly v Číně v roce 1998. Šlo o pět průzkumů – dvě skupiny z Pekingu, a po jedné z Wuhanu, Guangdongu a Dalianu. Zapojilo se do nich více než 34 000 respondentů. Vybíráme jednu z nich, pekingskou, v níž se sesbíralo 12 731 platných dotazníků. 11 892 (93,4 %) praktikujících uvedlo, že před praktikováním trpělo jednou (2 547 respondentů), dvěma (3 004 respondentů) nebo třemi a více (6 341 respondentů) nemocemi.

Poté, co se začali věnovat Falun Gongu, se zcela vyléčilo 58,5 % praktikujících, u 24,9 % praktikujících se jejich zdravotní stav zlepšil výrazně a u 15,7 % lidí částečně. V celkovém součtu tedy zaznamenalo jakékoliv zlepšení zdraví 99,1 % dotázaných (kteří uvedli, že před praktikováním trpěli nemocí/nemocemi). Odhaduje se, že tito dotázaní ušetřili dohromady na zdravotních výdajích za rok více než pět milionů dolarů.

Ve studii se neopomněl ani vliv praktikování na duševní zdraví. V této oblasti zaznamenalo zlepšení 96,5 % respondentů. Více detailů naleznete zde. Výsledky dalších průzkumů byly obdobné, zlepšení zdraví nebo kondice zaznamenalo kolem 98 % respondentů.

Tchajwanská studie

V letech 2002/2003 provedla Národní tchajwanská univerzita studii zdraví u 1 210 praktikujících Falun Dafa. Výsledky ukazují, že respondenti se těší lepšímu zdraví než jejich vrstevníci, kteří se praxi nevěnují. Před tím, než začali praktikovat Falun Dafa, bylo se svým zdravím spokojených jen 24 % dotázaných. Po praktikování vzrostla spokojenost respondentů se zdravím na 78 %. U těch, kteří měli problémy s různými neduhy, se zjistilo, že po praktikování přestalo kouřit cigarety 81 % z nich, alkohol přestalo pít 77 % a závislosti na hazardních hrách se zbavilo 85 % dotázaných.

Australská studie

Jednu z nejnovějších studií publikovala dr. Treyová z Austrálie v roce 2016. Jde o tzv. australskou studii, která podrobila průzkumu 360 praktikujících Falun Gongu (PFG) z 30 zemí světa a tuto skupinu srovnávala se skupinou 230 nepraktikujících (NFG). Výsledky ukázaly, že lepšímu zdraví a kondici se těší praktikující. Konkrétně, 76 % PFG uvedlo, že se těší velmi dobrému zdraví, zatímco u NFG to bylo jen 19 % respondentů. Většina (83 %) PFG potvrdila, že má klidnou mysl a je plná energie, zatímco u NFG to bylo 44 % dotázaných.

 

O konkrétních zkušenostech jednotlivců se můžete dočíst v naší rubrice Zdraví.

 

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Výstava umění Zhen Shan Ren Výstava umění Zhen Shan Ren

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích