Chtěl bych se se systémem Falun Gong (Fa-lun Kung) blíže seznámit. Co bych měl udělat nejdříve?

Je mnoho způsobů jak začít, doporučujeme vám nejprve si přečíst úvodní knihu Falun Gong a poté hlavní dílo Zhuan Falun. Nechcete-li však číst knihy, můžete začít poslechem přednášek z města Guangzhou. Součástí praxe Falun Gong je soubor pěti meditačních cvičení. Nejsnadnější způsob, jak se cvičení naučit, je navštívit cvičební místo, kde vás kontaktní osoba cvičení ochotně naučí. Cvičení se učí zásadně zdarma. Nemáte-li možnost cvičební místo navštívit, můžete se cvičení také naučit podle instruktážního videa nebo podle návodu v knize Falun Gong. Obě knihy jsou již přeloženy do češtiny a dají se běžně zakoupit v knihkupectvích nebo objednat u nakladatelství Vodnář, případně si je můžete zdarma stáhnout v sekci Knihy na mezinárodních stránkách falundafa.org .

Slyšel jsem, že Falun Gong je sekta. Co vy na to?

Tato nálepka pochází od ministerstva propagandy Komunistické strany Číny, je šířena státem řízenými médii v Číně a čínskými ambasádami ve světě a někdy nekriticky přejímána západními médii (možná kvůli snaze o napsání senzačního titulku). Propaganda je jedním z prvků politické kampaně čínského komunistického režimu, jejímž cílem je zničit Falun Gong. Dalšími prvky této kampaně jsou mučení a finanční ruinování praktikujících Falun Gongu v Číně. Cílem tohoto označení je odradit jednotlivce, organizace či instituce od vyjádření solidarity a podpory pronásledovaným praktikujícím Falun Gongu.

Když Komunistická strana Číny označila Falun Gong termínem sekta, nebyl to výsledek promyšlené analýzy, investigativních nálezů ani teologických debat. S tímto označením nepřišli teologičtí učenci, sociologové ani psychologové. Nebylo to ani vyjádření vlády. Jak uvedl deník Washington Post, byl to Ťiang Ce-min (Jiang Zemin), tehdejší vůdce KS Číny, který nařídil, aby byl Falun Gong označen za kacířské náboženství, a poté požadoval, aby byl vydán zákon zakazující kacířská náboženství.

Tento zákon však vešel v platnost až několik měsíců poté, co byl Falun Gong v Číně zakázán a mnoho následovníků Falun Gongu se ocitlo za mřížemi. Když v červenci 1999 začal čínský režim Falun Gong pronásledovat, čínská veřejnost i západní pozorovatelé stáli na straně nenásilné, pokojné meditační skupiny. S tím Ťiang Ce-min musel něco udělat, a tak označil Falun Gong hanlivou nálepkou. Čeho tím chtěl dosáhnout? Za prvé to mělo podrýt solidaritu veřejnosti s pronásledovaným Falun Gongem a proměnit empatii v podezíravost. Za druhé to mělo odvrátit pozornost od nezákonných postupů strany k obětem. Čínský režim potřeboval, aby se veřejnost zabývala spíše morální integritou obětí, a tak ministerstvo propagandy vykreslilo obraz praktikujících Falun Gongu jako velmi nebezpečné a zločinné skupiny, kterou je třeba převychovat. Za třetí to sloužilo k vydláždění cesty k ještě drastičtějšímu porušování práv; a skutečně, mučení a násilí v následujících letech výrazně zesílily.

Mimochodem, pojem sekta je manipulativní překlad čínského slova „xiejiao“. Tomuto pojmu lépe odpovídá výraz „kacířská organizace“ nebo „kacířské náboženství“. Jedna západní PR agentura poradila čínskému ministerstvu propagandy, aby využilo pojmu „sekta“. Byla si dobře vědoma toho, že tento pojem skvěle poslouží účelu čínského režimu v západní společnosti, kde se lidé obávají nejrůznějších sekt.

Zdeněk Vojtíšek, zakladatel a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, označil Falun Gong za nové náboženské hnutí a represe čínské vlády proti němu označil jako neopodstatněné. Podle docenta Vojtíška Falun Gong za sektu označovat nelze.

Falun Gong neodpovídá všeobecně přijímané definici sekty.

  • Falun Gong se praktikuje uprostřed běžné lidské společnosti – jeho studenti se tedy nemusejí vzdávat zaměstnání, rodiny či přátel.
  • Falun Gong neobsahuje žádné náboženské rituály ani uctívání Mistra.
  • Falun Gong nemá žádnou organizační strukturu ani seznamy členů, jeho praktikování je individuální volbou každého jednotlivce. Nikdo není nucen zúčastňovat se společných akcí.
  • Falun Gong od nikoho nevybírá peníze, nemá bankovní konta ani nepřijímá žádné dotace.

Co je Falun Gong nebo Falun Dafa?

Falun Gong (Fa-lun Kung), také známý jako Falun Dafa, je prastará metoda zušlechťování těla a mysli, která pochází z Číny. Metoda zahrnuje pomalé a jemné cvičení a meditaci. Cvičení se dá snadno naučit a je příjemné. Každý se ho může naučit bezplatně. Základem Falun Gongu je duchovní růst člověka, založený na zlepšování vlastního morálního charakteru a vnesení principů pravdivosti, soucitu a tolerance do běžného života na základě studia a četby knih Falun Gongu. Vlivem cvičení současně dochází např. k pročištění organismu a zvýšení energie člověka.

Co je cílem praktikování Falun Gongu?

Různí lidé začínají praktikovat s různými cíli. Někteří si přicházejí zlepšit zdraví, jiní se chtějí zbavit stresu, dosáhnout emoční vyrovnanosti nebo načerpat více energie. Další lidé hledají odpovědi na otázky týkající se smyslu života. Nejvyšším cílem praktikování Falun Gongu, jak je uvedeno v knize Zhuan Falun, je dosažení osvícení a duchovní dokonalosti neboli návrat k vlastnímu původnímu, pravému já.

Co mi praktikování Falun Gongu přinese?

Praxe lidem přináší uvolnění, zlepšení fyzického i duševního zdraví, zmírnění stresu, zvýšení energetické úrovně, vnitřní harmonii a hlubší pochopení otázek týkajících se smyslu života, vesmíru a sebe sama.

Může praktikování Falun Gongu vyléčit nemoci, jako je třeba rakovina?

Mnozí lidé, kteří trpěli různými těžce léčitelnými i tzv. „nevyléčitelnými“ nemocemi, se uzdravili poté, co se začali opravdově věnovat Falun Gongu. Léčení ale není cílem Falun Gongu, spíše „vedlejším produktem“. Zde uvádíme několik příkladů.

Mohu praktikovat Falun Gong, když cvičím jógu, Pět Tibeťanů, jsem křesťan nebo buddhista?

Ano, lidé jakékoliv víry nebo duchovní cesty jsou vítáni, aby se naučili praxi. Zdali se někdo v určitém bodě rozhodne, že se zaměří výlučně na praxi Falun Gong, je osobní volbou každého.

Kdo praktikuje Falun Gong?

Falun Gong praktikuje téměř každý, koho si můžete představit. Věnují se mu lidé každého věku, od předškolních dětí až po devadesátileté důchodce, stejně tak jako lidé různého kulturního a etnického pozadí a společenského postavení. Mezi praktikujícími jsou například vládní úředníci, vojáci, policisté, univerzitní profesoři, vědci, lékaři, řemeslníci, výtvarní umělci, herci nebo zpěváci. Studenty této metody můžete dnes najít ve stovce zemí, nejvíce jich je však v pevninské Číně.

Je Falun Gong součástí buddhismu?

Falun Gong spadá do systému školy buddhismu, kde je osobním cílem studenta dosažení osvícení a kde je kladen důraz na rozvíjení soucitu. Nevychází ale z učení historického Buddhy (Gautamy Siddhárthy) ani z žádného jiného známého duchovního směru či náboženství.

Je Falun Gong qigong (čchi-kung)?

Cvičební systém Falun Gong lze zařadit mezi takzvané qigongy (čchi-kungy), což je všeobecný pojem pro systémy čínských energetických cvičení, která slouží k upevnění zdraví, dosažení dlouhověkosti a získání vnitřní harmonie a celistvosti. Falun Gong však nezůstává pouze v této rovině, ve svém učení poskytuje vhled do mnoha věcí, které byly dodnes pro lidstvo tajemstvím, a vyučuje všeobecně platné vesmírné zákony. Z tohoto pohledu je možné říci, že Falun Gong není podobný cvičení Pěti Tibeťanů ani jinému systému praktikování, který se dnes na veřejnosti vyučuje.

Jaké jsou podmínky vstupu do Falun Gongu a členství v něm? Musím být členem Falun Gongu, abych mohl absolvovat kurs? Kde se kursy pořádají a kolik kurs a členství stojí?

Falun Gong není organizace, proto nemá ani členství a žádné z toho plynoucí poplatky. Není zde žádné přijímání členů, a tudíž ani možnost jejich vyloučení. Praktikujícím se člověk stává vnitřním přijetím zásad a principů Falun Gongu a jejich začleňováním do svého každodenního života.

Cvičení se lze naučit podle videa nebo v sekci cvičení nebo po domluvě prostřednictvím kontaktních osob. Pokud bude ve vašem okolí několik zájemců, je možná návštěva a výuka cvičení přímo ve vašem bydlišti s dodáním základních materiálů. Výuka cvičení probíhá vždy zdarma.

Kdo je pan Li Hongzhi?

Pan Li Hongzhi představil Falun Gong čínské veřejnosti v roce 1992 a vyučoval tam tuto metodu po následující dva roky. Poté se metoda šířila dál především cestou ústního podání. Podle čínské tradice je pan Li Hongzhi někdy s úctou nazýván „Mistr“ (shifu) nebo „Učitel“ (laoshi). Od studentů Falun Gongu nepřijímá žádné peníze ani dotace. Zajistil, aby praxe byla dosažitelná pro všechny lidi bez výjimky. Pan Li přednášel také v Německu, Švýcarsku, Švédsku, Austrálii, Kanadě a USA. V současné době žije v USA.

Kdy a kde byl Falun Gong zveřejněn?

Falun Gong byl poprvé veřejně vyučován 13. května 1992 v Changchunu v Číně.


Poznámka: Obsah těchto stránek (kromě děl zakladatele pana Li Hongzhi) představuje myšlenky a názory praktikujících Falun Dafa, nikoli metodu Falun Dafa samotnou.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích