Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem

Ministerstvu zdravotnictví, Výboru pro zdravotnictví a soc. politiku, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, Výboru pro zdravotnictví, Petičnímu a Zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR a nejvyšším ústavním činitelům ČR.

Vzhledem k tomu, že v červenci 1999 zahájila KS Číny intenzivní celostátní vlnu pronásledování s cílem vymýtit duchovní hnutí Falun Gong, což mělo za následek věznění a zadržování stovek tisíc následovníků Falun Gongu, s následným mučením a nuceným odběrem orgánů zaživa,

my, níže podepsaní, nesouhlasíme s pronásledováním Falun Gongu a žádáme naše ústavní činitele a státní orgány, aby se zasadili za ochranu životů praktikujících Falun Gongu a jejich lidských práv tím, že:

 • budou s čínskou stranou při jednání vždy hovořit i o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu,
 • zasadí se o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny.

Podepsat petici:

captcha

Vámi poskytnuté informace považujeme za soukromé a nebudou použity za žádným jiným účelem. V seznamu podpisů na této webstránce se adresa nezobrazuje. Našim zákonodárcům však bude předán kompletní podpis.

Ohlasy

 • Je to nová forma zla na této planetě. [O odběrech orgánů ze živých praktikujících Falun Gongu.]

  David Matas, kanadský právnik
 • Když nad tím přivřeme oči, tak se to bude dít dál a víc, a budeme tím vlastně podporovat ty, kteří trýzní nevinné.

  Jitka Hosprová, violistka
 • Myslím, že vystupňování pronásledování Falun Gongu čínskou vládou je nesmyslné a iracionální. V současnosti je hnutí Fa-lun-kung patrně nejkrutěji pronásledovanou náboženskou skupinou v Číně.

  Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., religionista
 • Myslím, že to má velký smysl, a mojí přirozenou potřebou je dát najevo, že volání po spravedlnosti, po lidských právech a dodržování lidských práv je přirozené a potřebné.

  Jan Potměšil, herec
 • Nemůžeme jako občané svobodného státu zůstávat lhostejní k údělu pronásledovaných v Číně pouze z důvodu jejich přesvědčení, které se liší od oficiální doktríny. Žádáme jejich propuštění z vězení a pozastavení všech nespravedlivých akcí vůči nim.

  Mons. Václav Malý, římskokatolický teolog a pomocný biskup pražský
 • Na základě Vaší výzvy chci alespoň touto cestou – přihlášením se k petici – vyjádřit svoji podporu všem těm, kdo jsou v Číně pronásledováni v důsledku svých aktivit v hnutí Falun Gong.

  prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor JAMU v Brně

Více než 135.000 podpisů

Celkový počet všech podpisů včetně podpisů starších verzí petice je více než 135.000 (plus několik tisíc podpisů pod internetovou verzí). Nynější petice započala 19.04.2018 a stále běží, a to především v písemné formě.

Více než 130.000 podpisů...

Nejzajímavější videa

 • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
 • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
 • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích