Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem

Ministerstvu zdravotnictví, Výboru pro zdravotnictví a soc. politiku, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, Výboru pro zdravotnictví, Petičnímu a Zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR a nejvyšším ústavním činitelům ČR.

Vzhledem k tomu, že v červenci 1999 zahájila KS Číny intenzivní celostátní vlnu pronásledování s cílem vymýtit duchovní hnutí Falun Gong, což mělo za následek věznění a zadržování stovek tisíc následovníků Falun Gongu, s následným mučením a nuceným odběrem orgánů zaživa,

my, níže podepsaní, nesouhlasíme s pronásledováním Falun Gongu a žádáme naše ústavní činitele a státní orgány, aby se zasadili za ochranu životů praktikujících Falun Gongu a jejich lidských práv tím, že:

 • budou s čínskou stranou při jednání vždy hovořit i o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu,
 • zasadí se o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny.

  Podepsat petici:

  captcha

  Vámi poskytnuté informace považujeme za soukromé a nebudou použity za žádným jiným účelem. V seznamu podpisů na této webstránce se adresa nezobrazuje. Našim zákonodárcům však bude předán kompletní podpis.

  Ohlasy

  • Je to nová forma zla na této planetě. [O odběrech orgánů ze živých praktikujících Falun Gongu.]

   David Matas, kanadský právnik
  • Když nad tím přivřeme oči, tak se to bude dít dál a víc, a budeme tím vlastně podporovat ty, kteří trýzní nevinné.

   Jitka Hosprová, violistka
  • Myslím, že vystupňování pronásledování Falun Gongu čínskou vládou je nesmyslné a iracionální. V současnosti je hnutí Fa-lun-kung patrně nejkrutěji pronásledovanou náboženskou skupinou v Číně.

   Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., religionista
  • Myslím, že to má velký smysl, a mojí přirozenou potřebou je dát najevo, že volání po spravedlnosti, po lidských právech a dodržování lidských práv je přirozené a potřebné.

   Jan Potměšil, herec
  • Nemůžeme jako občané svobodného státu zůstávat lhostejní k údělu pronásledovaných v Číně pouze z důvodu jejich přesvědčení, které se liší od oficiální doktríny. Žádáme jejich propuštění z vězení a pozastavení všech nespravedlivých akcí vůči nim.

   Mons. Václav Malý, římskokatolický teolog a pomocný biskup pražský
  • Na základě Vaší výzvy chci alespoň touto cestou – přihlášením se k petici – vyjádřit svoji podporu všem těm, kdo jsou v Číně pronásledováni v důsledku svých aktivit v hnutí Falun Gong.

   prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor JAMU v Brně

  Více než 135.000 podpisů

  Celkový počet všech podpisů včetně podpisů starších verzí petice je více než 135.000 (plus několik tisíc podpisů pod internetovou verzí). Nynější petice započala 19.04.2018 a stále běží, a to především v písemné formě.

  Více než 130.000 podpisů...

  Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

  Více videí

  Sledujte dění kolem Falun Gongu
  na sociálních sítích