Představitelé řady měst se připojili k prohlášení, ve kterém vyjádřili nesouhlas s pronásledováním, mučením a zabíjením následovníků Falun Gongu pro jejich víru a připojili se k mezinárodnímu úsilí toto pronásledování ukončit. V prohlášení také apelují na vládu ČR a prezidenta ČR, aby při jednání s čínskou stranou hovořili i o lidských právech, včetně pronásledování Falun Gongu.

K prohlášení se připojili

Podporu také vyjádřili

  • Ing. Jaroslav Zámečník, primátor města Liberec
  • Ivo Moravec, náměstek primátora města České Budějovice
  • Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb
  • Blanka Vilasová, zastupitelka města Sedlčany
  • Michal Hadraba, místostarosta města Roztoky
  • JUDr. Klára Jirásková, zastupitelka města Poděbrady
  • Kateřina Gotthardová, zastupitelka města Roztoky

Komentáře

„Dovolte, abych alespoň takto vyjádřil podporu všem, kdo jsou v Číně pronásledováni v důsledku svých aktivit v hnutí Falun Gong. Netolerance totalitních režimů vůči odlišným názorům bývá obvykle doprovázena násilím a brutalitou vůči nevinným lidem. Často bývají pronásledováni ti, kdo prosazují soucit a snášenlivost. I my v české republice máme zkoušenosti s dobou, kdy zde vládla netolerance, nesvoboda a zvůle. Neměli bychom zapomínat na prodělanou zkušenost. Jsme povinni alespoň v rámci daných možností podpořit a posílit ty, pro něž jsou podobné zážitky stále aktuální.

Odsuzuji zločinné jednání na ničím se neprovinivších lidech a velmi myslím na všechny ty, kdo jsou pronásledováním postiženi.
Podporuji všechny akce, které povedou k tomu, aby bylo zabráněno utrpení nevinných lidí.“

S pozdravem

Ivo Moravec, náměstek primátora města České Budějovice


„Děkuji za informace, podporuji Vaše úsilí a souhlasím. Principy Falun Gong jsou mi blízké.“

Ing. Jaroslav Zámečník, primátor města Liberec


„Děkuji za zprostředkování informací. Jako bývalý učitel zeměpisu celkem dobře vím, čemu příznivci hnutí v Číně čelí. Jsem odpůrcem všech totalitních praktik, v letošním roce jsme na radnici po letech zase vyvěsili i tibetskou vlajku, takže mám pro všechny skupiny obyvatel ČLR, ať jsou vystaveni nátlaku z důvodů třídních, etnických či náboženských, maximální pochopení.

Bude-li to v mých časových možnostech, rád vaše úsilí podpořím.

Přeji mnoho sil do nelehkého , ale nikoliv marného boje.“

Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb


„Zemi, v níž dochází v 21. století k takovým zvěrstvům fyzickým i psychickým nelze přijmout do společenstvi moderní lidské civilizace.“

RNDr. Soňa Chalupová, starostka města Beroun


„…osobně se mi příčí jakékoli potlačování svobodného projevu, ať již jsou to příznivci hnutí Falun Gong či Tibeťane v Číně nebo potlačování demonstrací opozice v Rusku. O to víc mě děsí, jak hlavní představitelé našeho státu se s těmito režimy pro pár mrzkých dolarů kamarádičkují a jejich hnusné činy přehlížejí.

My zde v Roztokách, a myslím, že mohu mluvit za celou vládnoucí koalici a i většinu opozice, jsme velmi proti těmto násilným a nedemokratickým metodám a s postojem naší centrální vlády prudce nesouhlasíme. Na podporu utlačovaných v Číně pravidelně k příslušným výročím vyvěšujeme Tibetskou vlajku.

Váš email přepošlu městské radě k případnému oficiálnějšímu vyjádření.

Se srdečným pozdravem,“

Michal Hadraba, místostarosta města Roztoky

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích