Zaháňský salónek. Foto: Martin Samek

19. listopadu 2018 se konalo v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce veřejné slyšení k petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem, v návaznosti na odevzdané petiční podpisy v dubnu 2018.

Toto slyšení bylo předstupněm pro navržení textu rezoluce Senátem PČR. Slyšení zastřešoval senátor Chaloupek.

Pozváni byli zástupci praktikujících Falun Gongu, lidé zabývající se vyšetřováním orgánových loupeží, média, ekonomický analytik, členové Českého helsinského výboru, zástupce Ministerstva zahraničních věcí a také nový velvyslanec Čínské lidové republiky v Praze, Jianmin Zhang, který se bez udání důvodu na slyšení nedostavil (ani jeho případný zástupce).

Svůj výzkum a vyšetřování perzekuce praktikujících Falun Gongu v Číně, především orgánových loupeží, prezentovali Ethan Gutmann, autor knihy Jatka a spoluautor vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň / Jatka: Nové informace, a paní Haiyan Wang z organizace WOIPFG (Světová organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu).

Osobní výpověď na půdě Senátu poskytla paní Yumei Liu, která se setkala s perzekucí a mučením na vlastní kůži.

Za média mluvili Milan Kajínek z Epoch Times, který poskytl informace o začátcích represí v Číně a jejich dalšího vývoje, a dále pak Kateřina Procházková a Anna Zádrapová ze Sinopsis, které upozornily na nízkou informovanost o problematice lidských práv Číně a promluvily i o dalších pronásledovaných skupinách obyvatel Číny.

Ekonomickou analýzu zaměřenou na spojení mezi kroky v oblasti lidských práv různými zeměmi (vůči Číně) a čínskými investicemi v těchto zemích zpracoval a prezentoval ekonomický analytik Lukáš Kudláček za Institut IRCC. Analýza ukázala, že země, které se nebojí vůči Číně vystoupit s problematikou lidských práv, nezažívají pokles, ba naopak, větší příliv čínských investic.

Návrh rezoluce svými slovy slovy podpořily i členky Českého helsinského výboru, Lucie Rybová a Monika Šimůnková.

Na slyšení zazněla i zkušenost bývalého ministra kultury Daniela Hermana s ovlivňující aktivitou pro-čínských kruhů. Mezi pozorné návštěvníky se zařadili také senátor Marek Hilšer, lékařský etik a filozof Jan Payne a dále aktivista Jan Šinágl.

Za Ministerstvo zahraničních věcí se dostavil PhDr. Lukáš Kaucký, který ujišťoval plénum, že Evropa na Čínu v otázce lidských práv tlačí. Nicméně, o konkrétních činech České republiky v této oblasti se nezmínil.

V médiích:

Epoch Times: Veřejné slyšení v Senátu řešilo represe duchovního hnutí Falun Gong v Číně

ČR Plus: Témata podle Lucie Vopálenské (prvních cca 10 min)

Tisková zpráva: Výzva Českého helsinského výboru

Olga Richterová: Byznys s orgány oponentů čínského režimu na dnešním slyšení v Senátu

Jan Šinágl: Veřejné slyšení k petici o genocidě hnutí Falung Gong

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích