Tisková zpráva Asociace Falun Gong České republiky, z.s. ze dne 16. července 2017

Na Čínské investiční fórum do Prahy přijíždí bývalý čínský ministr Oddělení propagandy Liu Yunshan. Liu, šéf čínské delegace, je spoluzodpovědný za brutální pronásledování, které způsobilo nesčetným
následovníkům meditační praxe Falun Gong v Číně vážná zranění, invaliditu nebo smrt.

Liu Yunshan, současný 5. člen stálého výboru politbyra Komunistické strany Číny, působil v letech 2002 – 2012 jako vedoucí Oddělení propagandy. Těsně následoval politiku Jiang Zemina (hlavního strůjce pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong), vedl dezinformační kampaně k očerňování Falun Gongu a podněcoval nenávist vůči věřícím – následovníkům Falun Gongu doma a v zahraničí. Jeho osobní aktivity významně přispěly k zintenzivnění perzekuce pokojné komunity Falun Gongu v Číně.

Falun Gong je meditace buddhovského systému, která se svobodně praktikuje ve více než sto zemích světa. Pouze v Číně je zakázána a její stoupenci jsou zde zatýkáni, vězněni, mučeni a zabíjeni ve věznicích.

Světová organizace na vyšetřování pronásledování Falun Gongu (www.upholdjustice.org) shromáždila
důkazy o zapojení Liu Yunshana do nenávistné a dehonestující kampaně proti Falun Gongu, z nichž uvádíme některé příklady:

Devátého prosince 1999 napsal generální tajemník strany Jiang Zemin dopis Národní konferenci
popularizace vědy a technologie (NKPVT). V dopise požadoval, aby odborníci z pole vědy a technologie útočili na Falun Gong ve jménu vědy. Liu Yunshan opakoval text dopisu ve svých projevech na NKPVT a veřejně odsuzoval Falun Gong.

V únoru r. 2001 Oddělení centrální organizace, Oddělení propagandy, Výbor politických a právních záležitostí, Ministerstvo veřejné bezpečnosti, Úřad 610 a další společně uspořádaly zasedání za
účelem udílení cen za boj proti Falun Gongu. Zasedání se zúčastnilo více než 3 000 lidí. Liu tomuto zasedání předsedal a energicky nabádal posluchače k útokům proti Falun Gongu.

V červenci r. 2001 čínské centrální oddělení propagandy s dalšími úřady společně uspořádalo výstavu fotografií za účelem hanobení Falun Gongu. Liu promluvil na vernisáži výstavy, kde obhajoval marxistické teorie materialismu a ateismu a žádal, aby fotografie byly duplikovány a vystavovány po celé zemi.

Celý dokument tiskové zprávy zde.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích