Senátor PhDr. Zdeněk Papoušek (vpravo) přebírá petice od zástupce Asociace Falun Gong ČR, z. s., Jiřího Pokorného. Senát PČR, Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Ve středu 4. dubna 2018 se nám povedlo udělat další krok k pomoci nespravedlivě pronásledovaným stoupencům Falun Gongu v Číně. Jiří Pokorný, zástupce Asociace Falun Gong ČR, předal bezmála 40 000 platných podpisů pod peticí žádající zákonodárce k vydání rezoluce za ukončení perzekuce praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem senátoru Zdeňkovi Papouškovi, předsedovi senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (dále jen Výbor).

Podpisy pod petici jsme sbírali několik let a k těm stvrzeným na papíře můžeme symbolicky připočítat i přes 3 500 podpisů na internetové petici stejného znění.

Tato iniciativa navazuje na usnesení k přípravě návrhu rezoluce Senátu PČR o ukončení pronásledování členů hnutí Falun Gong v Čínské lidové republice přijaté senátním Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice z roku 2012.

V následujícím období Výbor jmenuje zpravodaje, který celou věc v rámci Výboru povede. Kromě jiného sestaví návrh rezoluce, o kterém se pak bude hlasovat.

Doporučujeme článek Epochtimes.cz s detailnějšími informacemi a souvislostmi.

Falun Gong, známý i jako Falun Dafa, je meditační disciplína, která obsahuje jemná cvičení a učení, jež člověka vede k následování principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. V roce 1999 ale Komunistická strana Číny, která měla strach z popularity Falun Gongu, spustila pronásledující kampaň vůči těm, kteří se této praxi věnují. Perzekuce dodnes pokračuje. Více detailů se dočtete zde.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích