Velmi si vážíme jakékoliv podpory odsuzující pronásledování Falun Gongu v Číně. Níže je zdravice poslance PČR Pavla Bělobrádka k happeningu při 20. výročí pronásledování meditační praxe Falun Gong čínským režimem. (originál zdravice.)

Vážení účastníci živého řetězu, členové hnutí Falun Gong,

je mi ctí zaslat vám pár slov k vaší dnešní akci za dodržování lidských práv v Číně.

Osud členů hnutí Falun Gong názorně ukazuje, jak krutě se čínský komunistický režim chová ke všem, kdo jakýmkoli způsobem narušují jeho hegemonii a představu o jediném správném a povoleném chování, jednání a smýšlení.

Věznění, mučení, popravy, násilné odebírání orgánů. To jsou tresty pro ty, kteří dávají přednost svému svědomí, hodnotám a přesvědčení před totalitním pokrytectvím, uniformitou a poslušností.

Hluboce se skláním před všemi, kteří navzdory nelidskému tyranskému režimu odmítají zradit své ideály a víru. Političtí disidenti, křesťané, muslimové, členové Falun Gong a mnozí další, kteří nezapadají do komunistických norem. Ti všichni jsou podrobeni šikaně, sledování a tvrdým trestům.

Jsem přesvědčen, že my, kteří jsme před třiceti lety měli to štěstí, že jsme se komunistické totality zbavili, máme morální povinnost pomáhat těm, jimž je svoboda zatím upírána. To nejmenší, co můžeme udělat, je upozorňovat na porušování lidských práv v Číně, kritizovat za to tamní režim a při každé vhodné příležitosti žádat zjednání nápravy.

Svoboda nepřijde snadno. Ale přijde jistě, když se všichni svobodní lidé na světě spojí a nenechají věci tak, jak jsou. Nesmíme mlčet. Váš živý řetěz má smysl. A má smysl tlačit na českého prezidenta, aby využil svých kontaktů v Pekingu a tlačil na tamní režim, aby umožnil všem čínským občanům svobodu projevu, víry a názoru. A zejména aby zajistil dodržování zcela esenciálních lidských práv, jakými jsou právo na život, osobní svobodu a právo nebýt podrobován mučení a nelidskému zacházení.

Myslím na všechny čínské vězně svědomí a přeji si, aby jednou Číňané žili stejně svobodně, jako Češi. Všichni, kdo jste dnes přišli, abyste pro to něco udělali, máte mou úctu a podporu. Naplnili jste tak v kladném smyslu slova myšlenky konzervativního filosofa Edmunda Burkeho: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“ A: „Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic.“ Vy neděláte chybu a nechcete nechat zlo trumfovat. Za to vám patří dík.

Pavel Bělobrádek
poslanec za KDU-ČSL

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích