Vážený pane premiére,

Ve světle nadcházejícího summitu zemí střední a východní Evropy a Číny, který probíhá 4.-7. listopadu v Rize, a byl jste na něj pozván, bychom Vás chtěli vyzvat, abyste tento summit využil i na předložení otázky porušování lidských práv v Číně.

Za jeden z vážných případů porušování lidských práv v Číně považujeme násilné odběry orgánů lidem, kteří jsou vězněni za svou víru v principy Falun Gongu, pravdivost-soucit-snášenlivost, a za praktikování jeho cvičení. Tito lidé byli členy společnosti, kteří se stali ze dne na den pro komunistický režim nepohodlní. Režim vnímal popularitu Falun Gongu jako potencionální hrozbu a postavil ho do role třídního nepřítele.

Písemné prohlášení Evropského parlamentu z roku 2016 o ukončení praktik odebírání orgánů
vězňům svědomí v Číně (0048/2016) uvádí, že:

  • neustále se objevují věrohodné zprávy o systematickém, státem povoleném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, které se provádí bez jejich souhlasu, přičemž jde zejména o stoupence klidné meditace a cvičení Falun Gong, ale také Ujgurů, Tibeťanů či křesťanů, a
  • „mezinárodní společenství důrazně odsoudilo odebírání orgánů v Číně a měla by být přijata opatření k ukončení těchto praktik,“ a
  • „vzhledem k závažnosti takového zneužívání je třeba neprodleně zahájit nezávislé vyšetřování přetrvávajících praktik odebírání orgánů v Čínské lidové republice.“

Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme Vás požádat, abyste v souladu se stanoviskem EP při rozhovorech s představiteli ČLR předložil otázku násilných odběrů orgánů praktikujícím Falun Gongu a žádal zastavení těchto praktik a jejich nezávislé vyšetření.

Dle proběhlé spolupráce některých západních zemí s ČLR lze na situaci snadno nahlížet tím způsobem, že přijímání oficiální linie Čínské lidové republiky popírání a zlehčování zločinů násilných odběrů orgánů se ukazuje pro dialog o lidských právech neplodné. Dá se konstatovat, že jakékoli další diplomatické přijímání oficiální čínské linie západem znamená stát se spoluviníkem na pokračujícím zločinu proti lidskosti.

Jsme přesvědčeni, že dobré vztahy, včetně hospodářských vztahů mezi našimi zeměmi, se dají dlouhodobě provádět pouze na základech vzájemné úcty a otevřenosti. Touto výzvou chceme přispět k tomu, aby se neúcta vůči lidským životům – jakou porušování lidských práv jistě je – nedostala do základů vztahů mezi ČR a ČLR.

S úctou,

Asociace Falun Gong ČR
4. listopadu 2016


Tisková zpráva v PDF.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích