12. březen 2005

(Minghui.org) Vysílání spravedlivých myšlenek je jedna ze tří věcí, které od nás Mistr požaduje. Je velmi důležité a každý učedník Dafa nápravy Fa se musí v tomto ohledu činit dobře. Nicméně po velmi dlouhé časové období a z různých důvodů studenti v některých oblastech pevninské Číny nebo někteří noví studenti mimo Čínu úplně nerozumějí základům pro vysílání spravedlivých myšlenek a stanoveným časům. Jsou oblasti, kde někteří jednotlivci založili něco nového a jiného dle vlastních nápadů, čímž pro některé studenty vytvořili zasahování. Abychom šli správným směrem, je zde tento článek, který je souhrnem požadavků a hlavních zásad pro vysílání spravedlivých myšlenek. Obsahuje články od nejstarších po nejnovější a doporučujeme jej studentům jak z pevninské Číny, tak i mimo ni:

I. Základy vysílání spravedlivých myšlenek

Prvních pět minut věnujte čištění sebe sama a poté začněte vysílat 5 až 10 minut spravedlivé myšlenky na odklizení zlých temných přisluhovačů a prohnilých démonů, a vymýcení zlého ducha komunismu a všech zlých faktorů komunistické strany v jiných dimenzích.

Vezměme si jako příklad vysílání spravedlivých myšlenek, které se provádí souběžně po celém světě (které začíná v 5:55, 11:55 atd.). Před samotným vysíláním spravedlivých myšlenek na odklizení zla se upokojte a pět minut myslete na odstranění špatných myšlenek ve své mysli, myšlenkové karmy, zlých názorů nebo vnějšího zasahování. Poté, když započne celá hodina, začněte vysílat spravedlivé myšlenky, které rozkládají temné přisluhovače a prohnilé démony starých sil, ničí zlého komunistického ducha a všechny zlovolné faktory čínské komunistické strany v jiných dimenzích. Samotné vysílání spravedlivých myšlenek by pokaždé mělo trvat alespoň pět minut.

Když vysíláte spravedlivé myšlenky, vaše mysl musí být soustředěná, čistá a vyrovnaná – jedině tak mohou vaše nadpřirozené schopnosti účinkovat.

Na co byste měli myslet před odříkáním veršů, poté, co jste si očistili mysl?

Opět si vezměme jako příklad společné vysílání spravedlivých myšlenek po celém světě. Po očištění své mysli a počínaje celou hodinou, kdy se mají začít vysílat spravedlivé myšlenky alespoň pět minut, by všichni učedníci Dafa na světě měli myslet na následující:

1) Odstranit všechno zlo, které poškozuje Dafa, rozložit všechny temné přisluhovače a prohnilé démony, zničit všechny prvky zlého komunistického ducha a všechny jeho zlovolné prvky čínské komunistické strany v jiných dimenzích, zahrnujíc vše a nevynechávajíc nic.

2) Je v pořádku určit si několik specifických cílů.

3) Potichu odříkejte Mistrovy verše nápravy Fa (v čínštině), které znamenají „Fa napravuje vesmír, zlo je úplně zničeno“. A v případě potřeby můžete přidat verše, které znamenají „Fa napravuje nebe a zem, okamžitá odplata v tomto životě“. Bez ohledu na to, zda je čínština vaším rodným jazykem, měli byste recitovat verše co nejpřesněji v mandarinské čínštině.

Čínská výslovnost veršů je následující:

Fa napravuje vesmír, zlo je úplně zničeno

(transkripce pinyin)

fă zhèng qián kūn

xié è quán miè

(fonetický přepis)

fa čeng čchien kchun,

sie e čchüan mie

Fa napravuje nebe a zem, okamžitá odplata v tomto životě

(transkripce pinyin)

fă zhèng tiān dì

xiàn shì xiàn bào

(fonetický přepis)

fa čeng tchien ti,

sien š‘ sien pao

4) Poté, co potichu odříkáte verše, zaměřte silné myšlenky na odříkání slova Mie1 (). Slovo Mie () musí být tak silné, že je velké jako kosmické tělo, zahrnující vše a nevynechávající nic ve všech dimenzích („Spravedlivé myšlenky“). Zatímco jste ve stavu klidu, koncentrujte sílu svého myšlení na obrovský symbol Mie. Určitě v průběhu vysílání spravedlivých myšlenek neusněte, jinak nedosáhnete žádného účinku, nehledě na to, jak dlouho sedíte.

1 Tohle je poslední slovo formule a znamená „vyčistit“, „odstranit“, „zbavit se“ atd. Vyslovuje se jako „Mie“ (s klesajícím tónem).

V souvislosti s bodem 2 výše, před tím, než začnete odříkávat verše a slovo Mie, je v pořádku, když přidáte myšlenku týkající se místních podmínek; například na odstranění zla v místním pracovním táboře nebo centru na vymývání mozků, na okamžitou karmickou odplatu některým konkrétním zlomyslným jednotlivcům atd. Ale mějte na paměti, že není vhodné zaměřovat se na dané cíle příliš často nebo příliš specificky, jinak vám odříkávání může trvat tak dlouho, že budete příliš pozadu oproti ostatním, kteří společně vysílají spravedlivé myšlenky, a jestliže nemůžete zklidnit svou mysl, nedosáhnete účinku vysílání spravedlivých myšlenek, a protože se zaměřujete na specifické věci, omezí to dosah vlivu vašich vlastních sil.

Mistr řekl v článku „Spravedlivé myšlenky“:

Také existují studenti, kteří během vysílání spravedlivých myšlenek zaměřují svou mysl na jeden či pár prvků zla, což brání tomu, aby vyslaná kultivační energie a božské síly dosáhly maximálního účinku. Ovšem, pokud se za zvláštních podmínek zaměříte při vysílání spravedlivých myšlenek na jednu či několik zlých bytostí, ať již sami či společně, je to něco, co byste měli dělat, a soustředěná síla bude také ohromná. Avšak při každodenním společném vysílání spravedlivých myšlenek byste měli stíhat zlo ve větším rozsahu. Neměli byste se zaměřovat na jednu či několik zlých bytostí pokaždé, každý den.“

Verše musíte odříkávat klidně a potichu

Než vyšlete spravedlivé myšlenky, musíte mít mocné, neochvějné myšlenky, abyste zničili zlo, a musíte mít vědomí toho, že vaše spravedlivé myšlenky určitě zlo zničí. Použijte čistou, spravedlivou laskavost, a klidně a potichu recitujte verše nápravy Fa.

Pozor:

1) Požadavek na odříkávání veršů je „odříkávat potichu“, tedy ne nahlas (nebo slyšitelně). Odříkávání veršů neopakujeme. Když verše potichu odříkáte, čím jste klidnější a neochvějnější, a čím čistější a vyrovnanější myšlenky máte, tím větší síly dosáhnou.

2) Při vysílání spravedlivých myšlenek, poté co jste jednou potichu odříkali verše, je nejlepší, pokud si dokážete udržovat spravedlivé myšlenky ve stavu klidu. Když spravedlivé myšlenky nejsou stabilní, zopakujte verše znovu, abyste opět soustředili pozornost na svou energii. Opakované a neustálé odříkávání veršů ovlivní váš stav klidu; přílišné odříkávání veršů může ve skutečnosti omezit rozsah účinku nadpřirozených sil.

3) Někteří studenti se dívají na výsledky vysílání spravedlivých myšlenek na povrchu, a když nevidí povrchní výsledky, myslí si, že jejich vysílání spravedlivých myšlenek není účinné. Je to kvůli tomu, že dobře nerozumějí principům Fa a nemají dostatečně silné spravedlivé myšlenky, což ovlivní výsledky vysílání spravedlivých myšlenek. Před vysíláním spravedlivých myšlenek je nezbytně nutné upevnit své vlastní myšlenky, aby vytrvale odstraňovaly zlo a abyste si byli jisti, že vaše spravedlivé myšlenky budou schopny zlo odstranit. Pouze dostatečné a kvalitní studium Fa nám umožní posílit spravedlivé myšlenky a činit se dobře ve vysílání spravedlivých myšlenek, jedné ze tří věcí, kterou Mistr vyžaduje dělat dobře u každého učedníka Dafa Nápravy Fa.

Mistr řekl ve „Vyučování a vysvětlování Fa na konferenci Fa v New Yorku“:

Když vysíláte spravedlivé myšlenky, neměli byste neustále recitovat mantru. Stačí, jestliže ji řeknete jednou a ona začne pracovat, kromě speciálních okolností. Když se vám zdá, že se nemůžete uklidnit a znovu upravíte své spravedlivé myšlenky, je to v pořádku, ale je to jen na tu chvíli. Ve skutečnosti, jestliže skutečně můžete být klidný, jedna myšlenka je více než dost, aby otřásla Nebem a Zemí, neexistuje nic, co by nemohla udělat, a je to, jako by bylo všechno, co je pokryto vaší doménou, okamžitě připoutáno na místě a zadrženo; jste jako hora a v okamžiku je zadržíte. Neměli byste neustále mít neklidnou mysl. Nemůžete toho dosáhnout, jestliže je vaše mysl neklidná.“

Když vysíláte spravedlivé myšlenky, ujistěte se, že máte zcela čistou mysl a síla vašich myšlenek je mocná.

Mistr řekl v článku „Spravedlivé myšlenky“:

V současnosti jsou stále někteří studenti, kteří opravdově neporozuměli základům vysílání spravedlivých myšlenek. Někteří studenti jsou v naprosto stejném stavu jako při meditaci – i když meditují, upadají někteří studenti do polospánku, jsou ve stavu, kdy jejich mysl není dostatečně bdělá, nebo jsou ve stavu, kdy do nich zasahují těkavé myšlenky, takže nemohou dosáhnout dobrého účinku.“

Ve stejném článku jsou také Mistrovy instrukce k tomu jak vysílat spravedlivé myšlenky:

Jak postupovat: (1) Soustřeďte svoji pozornost a své úsilí, vaše mysl musí být zcela čistá a racionální, síla vašich myšlenek musí být koncentrovaná a silná, s mocí rázně zničit všechno zlo vesmíru. (2) Učedníci, kteří prozatím nejsou schopni vidět jiné dimenze, mohou zaměřit sílu myšlenek na slovo mie1 poté, co odříkají mantru. Slovo mie musí být tak silné, jako je rozsáhlé kosmické tělo, zahrnující vše a nevynechávající nic v žádné dimenzi. (3) Učedníci, kteří jsou schopni vidět zlé bytosti v jiných dimenzích, mohou řešit situaci dle svého uvážení. Jejich spravedlivé myšlenky musejí být silné a měli by naplno využít svoji moudrost. Jedna spravedlivá myšlenka sama o sobě přemůže sto zlých věcí. (4) Při vysílání spravedlivých myšlenek nezáleží na tom, zda máte oči zavřené či otevřené. Pokud necháte oči otevřené, musíte dosáhnout stavu, kdy si nevšímáte ničeho, co vidíte v dimenzi běžných lidí.“

1 Tohle je poslední slovo formule a znamená „vyčistit“, „odstranit“, „zbavit se“ atd. Vyslovuje se jako „Mie“ (s klesajícím tónem).

Pozice a gesta rukou při vysílání spravedlivých myšlenek

Vysílat spravedlivé myšlenky lze v jakémkoliv prostředí, ať už jdete, jíte nebo pracujete. Nemusí se provádět v meditačním sedě a může se dělat s otevřenýma nebo zavřenýma očima. Není nezbytné, abyste dělali gesta rukou, ale své úsilí musíte koncentrovat do myšlení a zabezpečit si soustředěnou, čistou a neochvějnou mysl.

Pokud chcete během vysílání spravedlivých myšlenek použít gesta rukou, musíte následovat Mistrovy požadavky a použít buď vzpřímenou dlaň, nebo lotosovou pozici rukou (viz článek „Dvě pozice rukou při vysílání spravedlivých myšlenek“ z 12. června 2001, který obsahuje obrázky Mistra ukazujícího ona gesta). Pokud si k vysílání přidáte anebo vytvoříte své vlastní pozice rukou, pak to není čin zrozený ze spravedlivých myšlenek učedníků Dafa.

II. Doporučené časy pro společné vysílání spravedlivých myšlenek všech učedníků Dafa na světě

Během dne jsou stanoveny čtyři časy: 6:00, poledne, 18:00 a půlnoc středoevropského letního času (5:00, 11:00, 17:00 a 23:00 zimního času), a také v 5:00, 6:00 a 7:00 každou neděli. (Poznámka překladatele: požadavek na tři nedělní ranní časy pro VSM byl zrušen v roce 2006; zůstaly tedy pouze standardní časy v 6:00, 12:00, 18:00, 24:00 letního času, resp. o hodinu dříve v zimním čase.)

Nejdříve před samotným vysíláním spravedlivých myšlenek věnujte pět minut na očišťování sebe a poté, s úderem celé hodiny, vysílejte spravedlivé myšlenky alespoň pět minut.

Pokud máte mimořádné okolnosti (jako například, že se musíte v práci soustředit, abyste nezpůsobili bezpečnostní riziko), je v pořádku vysílání spravedlivých myšlenek tomu přizpůsobit (například vynechat jedno nebo dvě společná vysílání spravedlivých myšlenek). Předpokladem ale je, že si musíte udržovat stav mysli učedníka Dafa, klást důraz na dobré a pravidelné vysílání spravedlivých myšlenek. Nejlepší by bylo nahradit vynechaná vysílání v jinou dobu.

III. Abyste vysílání spravedlivých myšlenek a jejich základy vycházející z Fa pochopili lépe, prosím, přečtěte si pozorně Mistrovy jingweny a články s doporučením od vydavatelů Minghui:

Mistrův článek „Spravedlivé myšlenky“ (13. října 2002)

Mistrův článek „Odstraňte temné přisluhovače se spravedlivými myšlenkami“ (16. března 2004)

Mistrův článek „Účinek spravedlivých myšlenek“ (16. červenec 2001)

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v Západním USA“ (28. únor 2004)

Vyučování Fa na konferenci Fa na Středozápadě USA“ (22. červen 2004)

 

Prosím, podívejte se i na související články od editorů Minghui:

Minghui článek „Ohledně vysílání spravedlivých myšlenek“ (26. listopadu 2001)

Mistrův článek „Dvě pozice rukou při vysílání spravedlivých myšlenek“ (12. červen 2001) popř. na Minghui.

Minghui článek „Vysílejte spravedlivé myšlenky“ (25. května 2001)

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích