Zveme Vás na výuku cvičení i besedu.

KDE: Čajovna „V Pohodě“, Jablunkovská 705, Třinec

KDY: 5. února (úterý) 2019 v 17:30

Falun Gong (Fa Lun-kung), nazývaný také jako Falun Dafa, je starobylá metoda zušlechťování mysli a těla. Jádrem této metody je kultivace charakteru podle principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a následování těchto hodnot v běžném životě. Součástí Falun Gongu je také pět pomalých, jemných cvičení, která přinášejí pocit klidu, mají příznivý vliv na zdraví a jsou vhodná pro lidi každého věku.

Vyučuje se výhradně zdarma.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích