V Číně

Jen dva měsíce po vyhlášení zákazu praktikováni Falun Gongu začali na náměstí Nebeského klidu v Pekingu praktikující apelovat. Od té doby se zde objevovali téměř každý den. Tiše seděli v meditační poloze Falun Gongu nebo se zvednutými transparenty nad hlavou. „… Za několik vteřin se přiřítí uniformovaná i tajná policie, vrhá se na ně, sráží je k zemi a vleče je do policejních antonů…“ Tohle se stalo na náměstí obvyklou scénou.

Přímo z náměstí jsou odváženi do vazby, kde je zaznamenán jejich „zločin“ – apelování za Falun Gong. Mnoho z nich je uvězněno na dlouhou dobu, někteří jsou posláni rovnou a bez soudního procesu do pracovně-převýchovných táborů, další jsou mučeni nebo zabiti ve vyšetřovací vazbě.

Po několika měsících těchto tvrdých zásahů a „mediálního bombardování“ státních médií se praktikující rozhodli jít jinou cestou – začali objasňovat pravdu lidem po celé Číně v osobní rovině. Jejich „nástroji“ se staly letáčky, brožurky a CD/DVD, odkrývající lži čínské komunistické strany (ČKS); bannery a plakáty s názvem „Falun Dafa je dobrý“ anebo „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“, které vyvěšují na veřejných místech; rozdávají 9 komentářů (dokument odhalující celou historii zločinů komunistické strany) apod.

Jinde ve světě

Tisíce praktikujících Falun Dafa přijíždí z celého světa na společná setkání, aby upozornili na brutální a nesmyslný zákrok čínského režimu proti Falun Gongu. Stejně tak často navštěvují země, kam za účelem státní návštěvy přijíždí představitelé čínského režimu.

Forma protestu proti nelidskému pronásledování Falun Gongu v Číně, kterou si zvolili, je v kontrastu s tím, co známe. Tito praktikující předvádějí sadu pěti cvičení, tiše sedí v meditaci, jiní drží nad hlavou transparenty vyzývající k zastavení persekuce Falun Gongu v Číně, nebo vznášející otázku, proč je 100 miliónů lidi v Číně pronásledováno. Další nesou portréty a jména obětí, umučených ve vyšetřovací vazbě. Čas od času také uspořádají průvod, v jehož čele hraje pochodový orchestr.

Většina z nich je oblečena ve žlutém. Nabízejí lidem letáčky, odhalující pravdu o mašinérii ČKS, která využívá veškeré prostředky, vládní média apod., aby zakryla stopy svých činů a očernila Falun Gong.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích