Pracovníci lidskoprávních organizací zdokumentovali přes sto metod fyzického mučení, které Komunistická strana Číny používá na praktikující Falun Gongu v Číně. Některé z nich uvádíme níže.

Vodní žalář

Této strašné samovazbě podlehlo mnoho obětí a všichni, kdo ji přežili, mají trvalé následky. Člověk uvězněný v kleci je ponořen po hrudník do špinavé vody, ve které jsou často krysy, odpadky a lidské výkaly. Pohyb je omezen nejen vodou a klecí samotnou – po obvodu má klec ostny a hřeby, které znemožňují sebemenší pohyb do strany.

 

Svlékáni do naha, pověšení a elektrošoky

Takto znehybněný a pověšený člověk prochází dalším a dalším mučením. Jedním mučením je omotání provazu kolem hrudníku, následné stažení a pověšení. Většina obětí umírá. Oběti jsou současně surově bity železnými tyčemi a dřevy s hřebíky, páleny cigaretami a šokovány elektrickými obušky.

Tisíce praktikujících Falun Gongu musejí snášet ponížení, poté co je pověsí svlečené do naha. Při té příležitosti jsou oběti současně surově bity, a to i železnými tyčemi a dřevy s hřebíky, páleny cigaretami a šokovány elektrickými obušky.

Vykroucení rukou a topení v moči

Aby policie donutila praktikující prozradit své jméno a adresu, vytáčí jim ruce za zády do co nejzazší pozice. Chytí je za vlasy a bije jim hlavou o zeď. V některých případech drží praktikujícím hlavu nad kýblem naplněným výkaly, aby je byli nuceni čichat, nebo jim do nich dokonce ponoří tvář.

Dušení

Dozorci vězně dusí plastovými pytlíky nebo jim drží hlavu pod vodou a stále opakují: „Vzdáš se Falun Gongu?“ Někdy jim před zakrytím hlavy pytlem vstříknou do očí pepřový sprej, aby tak zintenzivnili bolest.

Nucené krmení

Vězni, kteří začnou protestní hladovku, jsou násilně krmeni. Násilným krmením se jim častokrát vylámou zuby, roztrhnou rty, mnohdy se protrhne žaludek či hltan, průdušky nebo plíce. Dozorci ponechají trubku v nosních průchodech několik dní, což vede k nepopsatelnému utrpení. Potom ji často násilím vytrhnou, což způsobí vnitřní krvácení a ukrutnou bolest. Oběť zemře udušením nebo na následky vnitřních zranění.

Mučeným osobám jsou plastovou trubkou prostrčenou nosem či ústy až do žaludku vedeny různé roztoky odpadků, shnilého jídla, lidské moči a výkalů. Např. silný roztok kuchyňské soli obsahující vysoký podíl soli v malém množství tekutiny nebo voda s pepřem, která obvykle přivodí silné zvracení a může mít i daleko horší následky.

 

Bambusové špičky

Dozorci vtloukají tenké ostré bambusové hůlky pod nehty praktikujících. Při tomto procesu se nehet úplně utrhne, což mučenému způsobí naprosto nepopsatelnou bolest. Dozorci vrazí nejdříve ostrou tenkou bambusovou hůlku pod jeden nehet. Když se praktikující odmítá Falun Gongu vzdát, postupují stejným způsobem až k poslednímu prstu.

 

Podepřené letadlo

Zločinci v celách často používají tuto formu mučení na podnět policie a dozorců. Toto mučení vyžaduje, aby praktikující stál ohnutý, s propnutýma nohama. Nohy musí mít těsně u sebe, ruce zdviženy do co nejvyšší polohy, s dlaněmi dotýkajícími se stěny. Když to praktikující nesnesou, ostatní vězni v celách a určení mučitelé se shromáždí a bijí je.

Tygří lavice

Praktikující jsou nuceni sedět na malé železné lavici, která je maximálně 20 cm vysoká. Jejich kotníky jsou svázány k sobě. Pod spodní části nohou nebo kotníků jsou obvykle vloženy cihly a policie tlačí na jejich kolena tyčí. To vytvoří mučenému tak obrovskou bolest, jako by se mu lámaly kosti a trhaly svaly.

Lože mrtvého člověka

Toto mučení bylo dříve používáno pro odsouzené zločince. Dnes se ve velkém využívá k týrání praktikujících Falun Gongu, mužů i žen. Mezi praktikujícími, kteří prošli tímto mučením, byly i ženy staré 50 a 60 let, ale také velmi mladé dívky.

Lidé, kteří jsou uvázáni k „loži mrtvého člověka“ a svlečeni, aby je ostatní mohli vidět, prožívají nejen ukrutnou bolest, jako by byli rozpolceni, ale na této lavici musejí rovněž vykonávat potřebu. Po celou dobu musejí snášet psychické ponižování a fyzické týrání.

Sezení na trojúhelníkových železných hranolcích

Tento druh mučení popsali praktikující, kteří utekli z věznic a táborů nucených prací. Když člověk sedí na železné desce z trojúhelníkových hranolků, začnou mu hýždě krvácet a hnisat.

Elektrošoky

Velmi rozšířeným způsobem mučení je používání elektrických obušků. Opakovaně po několik hodin do člověka pouštějí 30 000 voltů. Ženám jsou dávány šoky elektrickým proudem na citlivá místa na těle, jako např. genitálie, prsa, ústa, hlava a řitní otvor.

Běhání v řetězech

Kotníky a zápěstí v okovech jsou k sobě svázány krátkými řetězy. Takto znehybněného vězně nutí bitím, aby se pokoušel utíkat.

Nesení meče na zádech

Toto je jeden z nejukrutnějších způsobů týrání praktikujících. Kdykoliv praktikující neposlechnou nesmyslné požadavky dozorců, a aby jim policie ve věznicích nebo pracovních táborech zabránila cvičit, použije se toto mučení. Nesnesitelná bolest se obvykle dostaví do 20 minut. Ale policie takto spoutává praktikující až na 4 hodiny.

Zavěšení

Takto znehybněný člověk podstupuje další a další mučení. Jedna z variant je omotání provazu kolem hrudníku, následné stažení a zavěšení. Oběti jsou takto také surově bity. Většina obětí umírá.

Spoutání za zády

V této poloze praktikující nemohou provádět cvičení. Policie je takto spoutává na dlouhou dobu a mučení nemohou jít na záchod, jíst ani spát.

Stísněni v samostatných celách

Výška cely je menší než výška člověka. Její rozměry člověku znemožňují, aby se v ní postavil nebo si lehl. Kromě malých dvířek z mříží jsou všechny otvory pevně utěsněny. Dovnitř nepronikne žádné světlo. Někteří praktikující byli takto zavřeni až 120 dní.

Násilné podávání léků a škodlivých látek

Velké dávky léků užívaných k léčbě psychózy nebo jiných látek, které poškozují centrální nervový systém, či dokonce způsobují ukrutné bolesti, delirium a celkové ochrnutí, jsou mučeným násilně vstřikovány. Oběťmi tohoto mučení jsou naprosto zdraví lidé.

Nucené potraty

Těhotným praktikujícím jsou dávány injekce chemických přípravků až do osmého měsíce těhotenství, po kterých plod do 48 hodin zemře v ukrutných bolestech.

Otrocká práce

V pracovních táborech, kde jsou praktikující Falun Gongu nezákonně zadržováni, musejí ve dne v noci dělat otrockou práci. Jsou nuceni ručně vyrábět věci ve velmi extrémních podmínkách, bez možnosti svobodného pohybu. Jejich výrobky se potom vyvážejí do zahraničí nebo se prodávají v Číně. Otrocká práce se stala pro pracovní tábory jedním z hlavních zdrojů zisku. Dlouhé období otrocké práce často nevědomě přivodí lidem psychologické změny. Přestávají vnímat pronásledování, a dokonce jsou schopni jej snadno přijmout. To vše zanechá praktikujícím rány na jejich osobnosti a psychice.

Pálení rozžhaveným železem

Dozorci pálí praktikujícím kůži rozžhavenými železy. Během tohoto mučení člověk přímo vidí, jak se jeho kůže a svalstvo pálí, a vdechuje zápach své vlastní spálené kůže a tkání.

Útok psů

Na oběť jsou poštváni rozzuření psi, kteří jsou cvičení člověka roztrhat. V pracovních táborech se toto děje běžně.

Sexuální mučení

Ženy jsou svlékány a znásilňovány různými předměty. Bradavky jsou jim propichovány dráty a dozorci jim spalují bradavky, pochvu a konečník současně několika elektrickými obušky. Nahé ženy jsou vhazovány do cel, přeplněných mužskými vrahy.

Vysvlečeni v mrazu

Nazí praktikující jsou v zimě nuceni běhat venku anebo jsou spoutáni a poléváni v mrazu vodou. Na těle vzniknou silné omrzliny. Takto omrzlé části, jako např. prsty u nohou, musí být poté amputovány.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích