Dovolte nám upozornit na skutečnost, že představitelé čínského zdravotnického systému, kteří
nyní hodlají navázat užší spolupráci s českými a dalšími zahraničními protějšky, jsou přímo či
nepřímo účastni na závažných zločinech proti lidskosti, které se odehrávají v oblasti čínského
transplantačního systému.

U příležitosti návštěvy čínské místopředsedkyně Státní rady ČLR, Liu Yandong, v České republice
otevřeně protestujeme proti zneužívání vězněných následovníků Falun Gongu v Číně k nuceným,
nedobrovolným odběrům orgánů za účelem komerčních transplantací.

Česká republika podepsala Úmluvu proti obchodování s lidskými orgány. S odvoláním na nedávno
publikovaný článek v časopise Tempus Medicorum, rezoluci Evropského parlamentu z prosince 2013, zprávy zpravodajů OSN, vyjádření expertů lékařského sdružení DAFOH a kanadských
vyšetřovatelů je známo, že podle důvěryhodných zdrojů se v čínských vězeních odehrávají zločiny násilných odběrů orgánů vězňům svědomí. Dle výpovědí očitých svědků, zaměstnanců nemocnic a vězeňské služby jsou tyto odběry v mnoha případech prováděny na živých lidech.

Takto zneužíváni jsou převážně následovníci Falun Gongu, křesťané, Ujguři a Tibeťané. Nespáchali
žádné zločiny, a přesto s nimi čínský režim zachází s nebývalou krutostí a naprostou bezohledností.

Nutnost hovořit o tomto etickém problému

Naléhavě vyzýváme zástupce České lékařské komory, vlády a parlamentu, aby se o této problematice
informovali. Španělský soud označil pronásledování Falun Gongu v Číně za akt genocidy a zločinů
proti lidskosti, což jsou skupiny nejtěžších zločinů. Pokud občané ČR vycestují do Číny za účelem
transplantace, mohou se tak do těchto zločinů nevědomě zapojovat.

Vynucené darování orgánů spadá do kategorie obchodování s lidmi, které zapovídá Norimberský
kodex, Helsinská deklarace, Belmontova zpráva, principy WHO a WMA i Istanbulská
deklarace.

Co je Falun Gong a proč jej čínský režim pronásleduje

Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli vycházející ze školy buddhismu. Obsahuje pět
meditativních cvičení a morální principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Byla zveřejněna panem Li
Hongzhim v roce 1992 v čínském městě Čchang-čchun. Za podpory čínského režimu se do roku 1999
metodě začalo podle vládních statistik věnovat 70 milionů Číňanů, včetně 30 % členů strany, čímž
počet stoupenců Falun Gongu překročil o 10 milionů celkový počet členů Komunistické strany Číny.

V roce 1999 označil Ťiang Ce-min, bývalý předseda komunistické strany, Falun Gong za „hrozbu
absolutní moci“ a prosadil jeho zákaz. Od té doby čelí příznivci Falun Gongu v Číně tvrdým represím
a očerňující propagandě, které dospěly do bodu jejich mučení a zneužívání ve vězeňském systému.
Čínské vojenské nemocnice se následně začaly podílet na nucených odběrech orgánů vězňů svědomí,
z nichž hojně profitují s vědomím vládnoucí Komunistické strany Číny.

Následovníci Falun Gongu nemají žádné politické ambice a požadují pouze svobodu vyznání.
Vyzýváme k propuštění všech v Číně ilegálně zadržovaných praktikujících Falun Gongu.

MVDr. Bohumil Bartošek, Ph.D., 15. června 2015

Asociace Falun Gong ČR z. s.
V brance 436, Komárov, 267 62
Tel.: 725 561 327, e-mail: fg.cz@email.cz


Tisková zpráva v PDF.

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích