CHYSTANÉ AKCE

1. Happening – Živý řetěz mezi Senátem a Pražským hradem upozorní na zločiny proti lidskosti
KDY a KDE: 19. července, zahájení akce na Malostranském náměstí v 11.55

2. Pietní vzpomínková akce, simulace odebírání orgánů
KDY a KDE: 20. července, 10.00 – 11.00 – Pelléova ulice, před Velvyslanectvím ČLR

U příležitosti 20. tragického výročí pronásledování meditační praxe Falun Gong v Číně vytvoří praktikující Falun Gongu a jejich příznivci 19. července živý řetěz vedoucí Nerudovou ulicí k Pražskému hradu. Lidé, kteří budou řetěz utvářet, budou držet fotografie lidí, kteří přišli v Číně o život, protože si vážili svého svědomí a odmítli se vzdát svých hodnot a přesvědčení.

Řetězem doručíme 131. usnesení Senátu z roku 2019 a výsledky „Londýnského tribunálu“ do kanceláře prezidenta.

K happeningu jsou přizváni zástupci utlačovaných skupin (křesťané, Tibeťané, Ujguři), zmíněných v 131. usnesení Senátu.

Účast na akci přislíbil senátor Marek Hilšer.

„Touto akcí chceme sdělit, že zločiny proti lidskosti, jako je například násilné odebírání orgánů a mučení praktikujících Falun Gongu, které Komunistická strana Číny páchá posledních 20 let, se nás týkají a můžeme je ovlivnit. Můžeme s nimi tiše souhlasit mlčením a ignorováním, nebo se pokusit něco udělat, abychom je zastavili nebo potlačili,“ uvedla předsedkyně Asociace Falun Gong ČR Veronika Sunová.

Poslanec Pavel Bělobrádek zaslal účastníkům happeningu zdravici, ve které uvedl: „Nesmíme mlčet. Váš živý řetěz má smysl. A má smysl tlačit na českého prezidenta, aby využil svých kontaktů v Pekingu a tlačil na tamní režim, aby umožnil všem čínským občanům svobodu projevu, víry a názoru. A zejména aby zajistil dodržování zcela esenciálních lidských práv, jakými jsou právo na život, osobní svobodu a právo nebýt podrobován mučení a nelidskému zacházení.“

Kontaktní osoba

Veronika Sunová, mobil: 721 742 071, e-mail: v.sunova@seznam.cz

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích