Tchaj-wan nedávno zamítl vstup na svou půdu třem čínským úředníkům, kteří se angažují v pronásledování Falun Gongu, nezákonně zakázané duchovní disciplíny v Číně. Zákaz se vztáhl i na delegáty těchto úředníků.

V roce 2011 schválil Legislativní dvůr (obdoba parlamentu) a 16 okresů návrh, aby se nevítali, nezvali a nepřijímali čínští úředníci angažovaní v porušování lidských práv. Na obrázku jsou po přijetí návrhu (nahoře vlevo) Legislativní dvůr, (nahoře vpravo) rada města Nová Taipei, (dole vlevo) rada města Taichung a (dole vpravo) rada města Kaohsiung.

Lidská práva jako nejvyšší hodnoty

Chiu Chui-Cheng, místopředseda Rady pro pevninské záležitosti (Mainland Affairs Council), potvrdil, že rada omezuje povolení ke vstupu na ostrov porušovatelům lidských práv z Číny. Pokud má čínský úředník záznam o pronásledování Falun Gongu a spadá pod Úřad 610, je mu okamžitě zamítnut vstup. Dle pana Chiu toto opatření potvrzuje a uplatňuje tchajwanskou politiku, která hájí a ochraňuje lidská práva. Zdůraznil také, že cenit si lidských práv je nejvyšší hodnotou ze všech, a zopakoval, že na Tchaj-wanu nejsou vítáni lidé, kteří taková práva pošlapávají.

Místopředseda Chiu uvedl, že Tchajwanská asociace Falun Dafa poskytla vládě seznam jednotlivců, kteří se aktivně angažují v pronásledování Falun Gongu. Obdobné seznamy poskytly i další nevládní organizace.

Mezinárodní standard pro bojkotování porušovatelů lidských práv

Zákonodárkyně Chen Ting-Fei řekla, že lidským právům Tchaj-wan přikládá důležitou hodnotu. Věří, že vláda by měla provádět detailnější šetření čínských porušovatelů lidských práv, aby si byla jistá, že do země nevpustí nikoho s takovým záznamem.

Další ze zákonodárného sboru, Chang Li-Shan, uvedla, že ochrana lidských práv musí být dána jasně najevo. Poslanec Hsu Yung-Ming uvedl, že je mezinárodním zvykem zamítnout vstup na území osobám se záznamy o porušování lidských práv, a dělat to takto zdůrazňuje důležitost lidských práv pro Tchaj-wan.

V roce 2011 schválil Legislativní dvůr (obdoba parlamentu) a 16 okresů návrh, aby se nevítali, nezvali a nepřijímali čínští úředníci angažovaní v porušování lidských práv.

Pozadí

Disciplína Falun Gong (Fa-lun-kung) byla v Číně zveřejněna v roce 1992 a díky dobrému vlivu na zdraví a morálku se velmi rychle stala oblíbenou v celé zemi. V roce 1999 se Falun Gongu věnovalo téměř 100 milionů lidí. Kvůli závisti a strachu, že ztratí svou kontrolu nad lidmi, nařídil 20. července 1999 Jiang Zemin, tehdejší vůdce Komunistické strany Číny (ČKS), perzekuci Falun Gongu.

Pronásledování vedlo za uplynulých 18 let k úmrtí mnoha praktikujících Falun Gongu. A ještě více jich bylo a je za svou víru mučeno. ČKS dokonce na těchto lidech provádí státem schválené odběry orgánů za účelem zisku v transplantačním průmyslu.

Jiang Zemin je přímo zodpovědný za spuštění a pokračování této brutální perzekuce. Na základě jeho přímého rozkazu založila ČKS tzv. Úřad 610, státní orgán s neomezenými pravomocemi. Tato organizace je nad policejními silami a soudním systémem, aby tak mohla vykonávat rozkaz Jiang Zemina ohledně Falun Gongu: „zničte jejich pověst, zruinujte je finančně i fyzicky“.

Kvůli informačnímu embargu ČKS zatím není znám přesný počet praktikujících, kteří při pronásledování přišli o život.

Převzato z Minghui.org, autor Tang En

Nejzajímavější videa

  • Seznámení s cvičením Falun Gong Seznámení s cvičením Falun Gong
  • Pronásledování Falun Gongu - Krátký film Pronásledování Falun Gongu - Krátký film
  • Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv Anastasia Lin - obhájkyně lidských práv

Více videí

Sledujte dění kolem Falun Gongu
na sociálních sítích