PETICE
za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem

Praktikující Falun Gongu - oběti více než 17 let trvajícího pronásledování; jsou zatýkáni, mučeni či vražděni za účelem prodeje orgánů.

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výboru pro zahraniční věci Senátu PČR, Petičnímu a Zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR a nejvyšším ústavním činitelům ČR
neboť

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948 článek 2 praví:

"Smluvní strany potvrzují, že genocidium, ať spáchané v míru nebo za války, je zločinem podle mezinárodního práva a zavazují se proto zabraňovati mu a trestati jej."

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s pronásledováním Falun Gongu a apelujeme na naše zákonodárce, aby hlasovali pro rezoluci za ukončení perzekuce následovníků meditační praxe Falun Gong a za propuštění všech praktikujících této metody, kteří jsou považováni za vězně svědomí.

Praktikující Falun Gongu jsou největší skupinou vězňů svědomí na světě. Podle zpravodaje OSN Manfreda Nowaka tvoří dvě třetiny všech zadržovaných osob v čínských pracovních táborech lidé, kteří praktikují Falun Gong. Místopředseda Evropského parlamentu Edward McMillan-Scott toto pronásledování osobně prošetřoval a označil ho za genocidu.

Praktikující pokojné meditace Falun Gong jsou v Číně zatýkáni, mučeni a zabíjeni procedurou násilného odběru orgánů jen proto, že se odmítají vzdát svého přesvědčení a víry v hodnoty pravdivosti, soucitu a tolerance. Vyjádřením podpory těmto hodnotám a nesouhlasem s jejich pronásledováním utváříme i my svou vlastní budoucnost.Petice stále běží!

Jméno Příjmení:
Povolání/Organizace:
Adresa:
Váš komentář:
Email:
(jmeno@adresa.cz)
Omlouváme se, ale k následovnému opatření jsme museli přistoupit,
protože naši petici začalo podepisovat příliš mnoho "webových" robotů.
Na ověření vložte níže uvedené číslo odzadu
(např. pre číslo 37 je potřeba zadat 73).
Číslo 74 odzadu je:

Vámi poskytnuté informace považujeme za soukromé a nebudou použity za žádným jiným účelem. V seznamu podpisů na této webstránce se adresa nezobrazuje.
Našim zákonodárcům však bude předán kompletní podpis.


Podpisy pod petici
Celkový počet všech podpisů včetně podpisů starších verzí petice je více než 130.000. Nynější petice započala 24.07.2012 a stále běží, a to především v písemné formě.

PDF [262 kb]  |  Petice ke staženíAsociace Falun Gong ČR, V Brance 436, 267 62 Komárov
Pozadí

Falun Gong je tradiční čínská praxe zušlechťování těla a mysli. Kromě čchi-kungových cvičení učí člověka žít v souladu se zásadami pravdivosti, soucitu a tolerance. Začátkem devadesátých let, kdy pan Li Hongzhi zveřejnil tuto metodu, čínská vláda Falun Gong podporovala, oceňovala a vyznamenávala za přínos v oblasti zlepšení zdraví a morálky společnosti.

Když po 7 letech v roce 1999 vládní průzkumy ukázaly, že se Falun Gongu věnuje 70–100 milionů lidí, mezi nimiž jsou i zastupitelé vlády, místních úřadů, straníci a vědci, a tak počet praktikujících Falun Gongu o 15 miliónů převýšil počet členů komunistické strany, tehdejší čínský vůdce Ťiang Ce-min zahájil pronásledování, ve kterém jsou lidé zatýkáni, mučeni a dokonce zabíjeni pro své orgány. Důvodem je velká popularita, kterou oficiální činitelé chtějí, ale nemohou ovládnout.

Počet detailně zdokumentovaných a ověřených úmrtí ve vazbě, pracovním táboře či vězení přesahuje 4.000, což je však jen vrchol ledovce. Podle zprávy z vyšetřování: „Krvavá sklizeň/Jatka, Nové informace“ je od roku 1999 v Číně prováděno 60-100.000 transplantací ročně, kde většina orgánů pochází od praktikujících Falun Gongu. Odhady WOIPFG mluví dokonce v této souvislosti o více než 2 milionech obětí z řad praktikujících.Více informací na: info@falungong.czKrátký film: Pronásledování Falun Gongu


Osobnosti, které podpořily snahy
   o zastavení pronásledování

Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
Ing. Markéta Adamová, poslankyně PSPČR
prof. PhDr. Jan Keller, CSc., poslanec EP
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, poslankyně PSPČR
Bc. Ing. Patrik Kunčar, senátor PČR
MUDr. Zuzana Roithová MBA, poslankyně EP
Mons. Václav Malý, římskokatolický teolog a pomocný biskup pražský
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR
Jan Koblasa, sochař a výtvarník
Michael Kocáb, zmocněnec vlády pro lidská práva
RNDr. Alena Palečková, místopředsedkyně Senátu PČR
Jan Kasl, SNK Evropští Demokraté
Leo Žídek, předseda PK KPV ČR
MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR
Petr Vachler, režisér
Josef Zoser, Senátor
Ing. Helena Rögnerová, Senátorka
RNDr. Jitka Seitlová, Senátorka
Ing. Arch. Liana Janáčková, Senátorka
Ing. Josef Novotný, Senátor
Ing. Igor Petrov, Senátor
Pavla Hájková, asistentka senátora
Karel Hanuš, emer.sólista opery ND Praha
Aleš Rozehnal, Poslanec PS PČR
JUDr. Ing. Jiří Karas, poslanec PSPČR
Petr Pleva, poslanec PS PČR
Jiří Gruntorád, Libri prohibiti
Karel Tejnora, Senátor
Jan Šinágl, angažovaný občan
Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život ČR
Zdeňka Rybová, Viceprezidentka, Hnutí Pro život ČR
Milan Daniel, Most pro lidská práva
Jana Shearer, Falun Gong Human Rights working group
Michal Vávra, asistent poslance
Ing. František Kopečný, Křesťanská mezinárodní solidarita CSI ČR
ing.Josef Poláček, poslanec PSPČR
Ze Xia, Friends of Tiananmen Mothers
Pepa Nos, umělec
Dagmar Heljusová, náměstkyně primátora, Liberec
Jiří Koželuh, Statutární zástupce Nesehnutí Brno
Vilma Cibulkova, herečka
Zdeněk Dušek, Herec
Jan Vlasák, herec
Jiří Bartoška, herec
Miroslav Fitzler, herec
Zdeněk Vojtíšek, religionista, HTF UK
Ladislav Smoljak, Bořivoj Penc, Pavel Vondruška, Miloň Čepelka, Marek Šimon, Petr Ridinger, Tomáš Tichý, Alice Smoljaková, Zdeněk Svěrák, Alice Štechová, Divadlo Járy Cimrmana
Marta Kubišová, zpěvačka
David Němec, vedoucí redaktor/Český rozhlas
Vlastimil Vohánka, asistent senátora
Zdeňka Nováková, starostka MÚ Mirotice
David Jan Novotný, rektor Filmové akademie M. Odříčka v Písku
Jiří Balvín, Generální ředitel TV Óčko
Jiří Havelka, režisér
Jakub Bažant, sportovní komentátor
Petr Vachler, režisér
Konfederace politických vězňů ČR
Vladimír Železný, Europoslanec
Rostislav Čvrtlík, herec
Marta Vančurová,herečka
Vlastimil Harapes,baletní mistr
Svatopluk Skopal,herec
Lenka Skopalová, herečka čin.klubu
Martin Zahálka,herec
Mirostlav Tancoš, předseda Romské demokratické sociální strany ČR
Radoslav Štědroň, předseda Strany práce
Jan Kasl, NSK Evropští Demokraté
Tomáš Kvapil, Poslanec KDU-ČSL
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice