Zpět na petici >>    


Často kladené otázky ohledně koncentračního tábora Su-ťia-tchun


Rádi bychom poskytli odpovědi na některé často kladené otázky, zvláště ze strany vládních úředníků, novinářů a dalších, ohledně odebírání orgánů zaživa v koncentračním táboře Su-ťia-tchun. Vyšetřování, skrze informace poskytnuté svědky nebo jinými způsoby, stále probíhá. Kvůli tuhé informační blokádě, na kterou narážíme zvláště u takovýchto státem páchaných zločinů, zůstává řada podrobností předmětem bližšího zkoumání a je nutné další ověření. Doufáme, že všichni dobrosrdeční lidé budou těmto zločinům přikládat zvláštní pozornost, zúčastní se vyšetřování a budou volat po ukončení perzekuce Falun Gongu. Vezměte prosím v úvahu širší perspektivu, kterou je politika "odstranění Falun Gongu" čínské komunistické strany a více než šest let trvající pronásledování. Při odebírání orgánů se nejedná o standardní lékařský zákrok, ale o jeden z prostředků genocidy na vyhlazení stoupenců Falun Gongu.

Otázka 1.: Je v Su-ťia-tchunu dost velké zařízení, aby pojalo 6. 000 stoupenců Falun Gongu?

Odpověď: Podle informátorů bylo v r. 2001 ve čtvrti Su-ťia-tchun města Šen-jang v provincii Liao-ning zadržováno 6. 000 praktikujících Falun Gongu.

Personál nemocnice podal zprávy o rozsáhlém podzemním zařízení. Jen několik zaměstnanců nemocnice v Su-ťia-tchunu mělo povolený vstup do podzemních prostor. Personál nemocnice podotkl, že stoupenci Falun Gongu byli zadržováni právě zde. Nyní byl Su-ťia-tchun odhalen v tisku a vláda tyto lidi přesunula jinam.

Odhady počtu zadržených na 6.000 pochází od zaměstnance, který se staral o zásobování. Ten si všiml náhlého nárůstu v dodávkách základních zásob (jídla apod.) v roce 2001. Nakoupené zásoby daleko převyšovaly požadavky a potřeby oficiálně registrovaných pacientů v nemocnici. Tyto nadbytečné zásoby by stačily tak pro 6.000 lidí. Skutečná čísla však neznáme a mohou být vyšší i nižší. Někteří praktikující byli údajně převezeni do jiných nemocnic a orgány na transplantaci jim byly odebrány až tam.

Zadržení stoupenci Falun Gongu jsou prý očíslovaní, zrovna tak jako židé v koncentračních táborech nacistů.


Otázka 2.: Odběr orgánů zaživa může být uskutečněn pouze v moderních zařízeních se složitou technikou, která, zdá se, neexistuje v Liao-ningské provinční nemocnici cévních onemocnění integrované čínské a západní medicíny, o které se svědkyně zmiňuje.

Odpověď: Při normálním odběru orgánů má být zajištěna bezpečnost dárce. Aby to bylo možné, je k tomu třeba vyspělé zařízení a technika. V případě Falun Gongu ale v úvahu připadá spíše "tábor smrti" nebo továrna na orgány v souladu s celostátní politikou "fyzicky Falun Gong odstranit". Operace jsou prováděny bez ohledů na život dárce a není tedy třeba moderní vybavení nebo technika. Právě z těchto důvodů se jedná o státem řízenou genocidu.

Podle svědka probíhá odběr orgánů tak, že je oběti nejprve vstříknuta injekce léku, který způsobí selhání srdce (tím je také oběť během operace znehybněna). Po operaci některé oběti zemřou a jiné jsou na pokraji smrti. Bez ohledu na svůj stav jsou poslány do krematoria.

Značný počet nemocnic v Šen-jangu uvádí, že mají zdroje živých ledvin. Několik nemocnic potvrdilo, že používají orgány praktikujících Falun Gongu. Prohlédněte si prosím detaily ve zprávách WOIPFG. (Zpráva z vyšetřování odběrů lidských orgánů živým zadrženým stoupencům Falun Gongu v koncentračním táboře Su-ťia-tchun (část II), 30. března 2006. http://www.zhuichaguoji.org/en/index2.php?option=content&task=view&id=164&pop=1&page=0).


Otázka 3.: Liao-ningská provinční nemocnice cévních onemocnění integrované čínské a západní medicíny má 460 zaměstnanců. Logicky, taková nemocnice nebude mít více jak 20 chirurgů, kteří by mohli provádět odběry orgánů. Je možné, aby za tři roky provedli 4.500 takových operací?

Odpověď: Klíčem k odpovědi je opět politika pronásledování Falun Gongu. Lékařům bylo řečeno, že nejde o zločin, ale o "čištění" pro čínskou komunistickou stranu. Není tedy třeba zkušených nebo zručných lékařů na odběry orgánů. V r. 2004 přinesla Kuang-tungská satelitní televize zprávu o rodině z Hongkongu, která sháněla transplantaci v Kuang-čou. Operaci provedl plastický chirurg v obecní nemocnici. Rodina na to přišla, až když pacient krátce po operaci zemřel. Je možné, že operace provádí chirurgové bez zkušeností nebo studenti medicíny.

V blízkosti tábora Su-ťia-tchun je hned několik nemocnic: 6. lidová šen-jangská nemocnice, Liao-ningská fakultní nemocnice čínské medicíny a Šen-jangská nemocnice infekčních chorob. Je dost možné, že operace provádí i doktoři z přilehlých nemocnic, jelikož odběr orgánů je dobře placený.

Svědkyně uvedla, že její bývalý manžel někdy prováděl až 3 odběry orgánů zaživa denně v době, kdy se na tom podílel. Odběry orgánů nebo odběry zaživa prováděly i okolní nemocnice. Svědkyně odhaduje počet zabitých za tři roky na 4.000. Tvrdí také, že často v nemocnici viděla cizí doktory z jiných nemocnic.


Otázka 4.: Podle svědka jsou odebrané orgány vyváženy do Thajska. Thajsko však zakazuje dovoz orgánů ze zahraničí.

Odpověď: Je velký rozdíl mezi pašováním orgánů a normálním legálním prodejem. Pašování orgánů je jako pašování drog, které je v Thajsku i jinde ilegální, ale objevuje se v souvislosti se zisky, které z něj plynou. Čína připouští, že poskytuje transplantace orgánů pro mnoho pacientů z Jihovýchodní Asie. Mnoho pacientů ze zahraničí podstoupilo transplantační operaci v Šen-jangu. Nedávno představitelé Japonska a Malajsie vyjádřili znepokojení ze smrti svých občanů, kteří podstoupili transplantaci v Číně - dochází k tomu proto, že transplantace orgánů v Číně neprobíhají vždy podle pravidel a standardních postupů.


Otázka 5.: Je ve skutečnosti praktikujících Falun Gongu tolik?

Odpověď: Podle internetových stránek Falun Gongu se mezi 20. červencem 1999 a 20. červencem 2001 v Pekingu vystřídalo 7 milionů praktikujících Falun Gongu, aby apelovali na vládu. Kolem července 2001 se na předměstí Pekingu shromáždilo velké množství praktikujících. Okolo 300.000 přímo ve městě a připočteme-li i ty na předměstí, dostaneme číslo okolo 700.000. Šang-chajská televize v roce 1998 odvysílala pořad, kde oznámila, že 100 milionů Číňanů praktikuje Falun Gong.

Aby zabránili dalšímu pronásledování svých rodin a přátel, zadržení stoupenci Falun Gongu odmítají uvádět svá jména a adresy. Svědci potvrzují, že na zadržené se volá čísly, nikoli jmény.


Otázka 6.: Jak víte, že všichni zadržení v Su-ťia-tchunu byli praktikující Falun Gongu?

Odpověď: Toto zjistil první svědek, označovaný jako "pan R.", žurnalista, který celou věc vyšetřoval. Ten zjistil, že zadržení jsou praktikující Falun Gongu. Bývalá manželka chirurga řekla, že každý z chirurgů, který v tom byl zapojen, věděl, že oběťmi jsou stoupenci Falun Gongu. Když se doktor zeptal, zda to není vražda, když jsou ti lidé ještě živí, vedoucí z ministerstva zdravotnictví odpověděli, že nikdo nebude zodpovědný za smrt praktikujícího Falun Gongu. Tvrdili, že jde o "čištění" národa. Zadržení praktikující Falun Gongu jsou bez identity.


Otázka 7.: Proč byly zločiny, které se dějí už od roku 2001, odhaleny až v roce 2006?

Odpověď: Toto je státem podporovaný zločin. Svědci uvádějí, že jsou v tom zapojeni profesionálové ze zdravotní péče, úředníci z nápravných ústavů, vojenská policie, zaměstnanci pracovních táborů, překupníci orgánů - je jich mnoho. Dokonce i doktoři byli pečlivě vybíráni. Obvykle to byli sirotci po vojácích komunistické armády nebo lidé s blízkými vazbami na další zapojené. I sami doktoři, kteří se na tom někdy podíleli, jsou nyní v nebezpečí, že budou zabiti, aby byly odstraněny důkazy.

Chirurg a bývalý manžel jedné svědkyně už se nechtěl dál na zločinech podílet. Jakmile se pro to rozhodl, začal dostávat výhružné telefonáty. Jednou unikl pokusu o vraždu. Někteří doktoři se prostě vypařili. Všichni, kdo se na tom podílejí, se bojí, že budou zabiti. Několik chirurgů si nechalo provést plastickou operaci a opustilo Čínu.

V Číně je nemožné zveřejnit takové zprávy. I když se někdo ze zapojených rozhodne celou věc odkrýt, zahraniční média to nemusí být ochotna publikovat. Pan R. navštívil několik velkých médií v Japonsku. Reportéři mu rozuměli a věřili mu, přesto řekli, že takový článek otisknout nemohou, kvůli vztahům mezi Japonskem a Čínou.

Zpět na petici >>