Zpět na petici >>    


Prohlášení Petra: Svědectví o rozsáhlém odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu


26. dubna 2006

V roce 1999 jsem dostal práci editora v čínské televizi, kterou nově zřídilo oddělení pro vzdělávání čínské ambasády v Japonsku. V tomto zaměstnání jsem měl dobrou příležitost volně pracovat. Mohl jsem zkoumat určitá témata podle vlastního uvážení.

Okolo roku 2000 jsem se začínal dostávat do kontaktu s lidmi různých profesí a společenského postavení v Číně. Informace, které mi poskytovali, mi z různých úhlů pomohly získat nové pochopení chování čínské vlády a současné situace v Číně.

V roce 2003 v Číně vypukl SARS. Cestoval jsem po Číně od jihu k severu, od Hongkongu do provincie Chei-lung-ťiang. Byl jsem svědkem korupce a darebáctví čínské komunistické strany (ČKS) - od místních úředníků až k těm nejvyšším. Korupce úředníků v Šen-jangu v provincii Liao-ning na severovýchodě Číny byla extrémní. Nová či stará nařízení centrální vlády, vládní úřady, soudní úřady a moc propůjčená těm lidem, to všechno se stalo nástroji těchto úředníků na shromažďování a kradení peněz.

Poté, co jsem jednal s několika lidmi v provincii Liao-ning, jsem dostal náznaky o tom, že Su-ťia-tchun v sobě může ukrývat ohromné tajemství. Jenže bylo velmi obtížné prozkoumat tajné prostory v neznámém městě a ověřit to. Od roku 2003 až do začátku roku 2006 jsem vyčerpal mnoho lidských a finančních zdrojů, abych to prozkoumal. Byl jsem dvakrát zatčen, vyslýchán, zbit a pokutován.

Nakonec jsem si ověřil hrozivý fakt, skrývaný v oblasti Su-ťia-tchun. To jest, v zařízeních spojených s Liao-ningským provinčním centrem pro léčbu cévních onemocnění čínské a západní medicíny bylo v jednu chvíli ilegálně zadržováno přes 6 000 praktikujících Falun Gongu. V té době byly jejich rohovky, orgány a kostní dřeň odebírány za účelem transplantací. Jejich vlasy, kůže a dokonce tuk byl prodán. Co zbylo, bylo vhozeno do krematoria v nemocnici, aby se zničily důkazy.

Tento otřesný zločin stále probíhá na mnoha místech v Číně.

Viděl jsem webové stránky transplantačních center v Tchien-ťinu a Šen-jangu v Číně. Tyto stránky inzerují transplantace živých orgánů a ohromné zdroje orgánů, aby přilákaly pacienty ze zahraničí. Čínské mezinárodní asistenční centrum pro transplantace(CITNAC) uvádí na svých stránkách v angličtině: Trvá to jen týden až měsíc, než najdeme vhodný orgán. Obvyklá čekací doba na transplantaci orgánu je 2 roky. Obvyklá doba, po kterou může orgán přežít mimo tělo, je mezi 24 a 48 hodinami. Srdce vydrží ještě kratší dobu.

Zjistil jsem od několika patologů a doktorů z oboru transplantací, že v Šen-jangu musí být zásoba živých orgánů mnoha lidí, aby zvládli provést porovnání vzorků v tak krátkém čase.

Také jsem kontaktoval nemocnice, které nabízejí transplantace v Pekingu a Šen-jangu. Doktoři mi otevřeně řekli do telefonu, že mají zdroje živých orgánů a že poskytují zdravé orgány. Některé nemocnice otevřeně potvrdily, že orgány jsou od praktikujících Falun Gongu. Nechtěli odpovědět na další otázky. Řekli, že citlivé otázky vyžadují osobní rozhovor.

V současnosti je na veřejných místech mnoho inzerátů na ledviny a orgány v různých provinciích v Číně. V posledních letech mnoho transplantačních center a nemocnic inzerovalo přes internet. Čína se stala největším zdrojem orgánů na světě. Lidé na celém světě vědí, že Čína poskytuje mnoho cest k rychlé transplantaci.

Zjistil jsem, že jde o zločin velké skupiny lidí a organizované úsilí krást a prodávat orgány praktikujících Falun Gongu. Dozorci v pracovních táborech, chirurgové, zdravotní sestry, vládní zdravotnický systém a systém veřejné bezpečnosti (včetně úředníků ČKS na nejvyšších úrovních), zprostředkovatelé orgánů a organizace, které pomáhají přivádět pacienty, ti všichni jsou v tom zapleteni. Tohle je zločin sponzorovaný státem.

Ve skutečnosti o tom ví hodně lidí. Mají zvláštní výhody a často pasy mnoha zemí. Je jich mnoho i ve Spojených státech. Obchod s kradením a prodejem orgánů praktikujících Falun Gongu hodně vynáší a nic nestojí. Cena ledviny na trhu je mezi 30 a 70 tisíci dolarů.

Ti praktikující Falun Gongu, kteří byli vybráni na odběr orgánů, byli obvykle z venkova. Byli zatčeni, když apelovali za Falun Gong, nebo Falun Gong cvičili. Jejich rodiny o tom nevědí. Aby svou rodinu chránili, mnoho praktikujících Falun Gongu odmítá sdělit své jméno, adresu nebo jména příbuzných. Jejich rodiny tedy nemají způsob, jak se o nich dozvědět, i kdyby byli umučeni k smrti.

Více než jeden chirurg z nemocnice v Su-ťia-tchunu a příslušní zaměstnanci mi řekli, že ti lidé, jejichž orgány byly odebírány, byli praktikující Falun Gongu. V době operace byli tito praktikující stále naživu. Chirurgům a personálu nemocnice nadřízení řekli: Ti, kterým byly odebrány orgány, jsou praktikující Falun Gongu. Příkazy shora určují, že životy praktikujících Falun Gongu jsou bezcenné. Jejich smrt nezpůsobí žádné následky.

Nakonec mohu odhalit ve Spojených státech zločiny odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v oblasti Su-ťia-tchun, ve městě Šen-jang, provincie Liao-ning. Hodně jsem za to zaplatil. Možná se už nebudu nikdy moci vrátit do Číny. Možná přijdu o život. Musím o tom mluvit otevřeně, protože nemohu tyto zločiny dlouho skrývat ve svém srdci. Doufám, že mezinárodní společenství může provést nezávislé vyšetřování jak nejdříve to bude možné, aby pomohlo zachránit tyto praktikující Falun Gongu, kteří čelí hrozbě odebírání orgánů.

Mnoho lidí chce prozkoumat oblast Su-ťia-tchun. Chci vám všem říct: V oblasti Su-Ťia-tchun nejsou žádné důkazy. ČKS provedla mnoho triků. Někteří agenti se vydávali za pouliční prodejce a místní obyvatele, aby monitorovali vyšetřovatele a poskytovali jim matoucí informace.

Navíc bych rád zdůraznil, že mnohá místa zadržující praktikující Falun Gongu v Číně jsou přeplněná. Praktikující zadržovaní v Su-ťia-tchunu tam byli přemístěni z velkých pracovních táborů v Číně nebo lokálních táborů v Šen-jangu. Od roku 2000 do začátku roku 2004, kdy pronásledování Falun Gongu vrcholilo, se velké pracovní tábory spolčovaly s veřejnou bezpečností a vojenskou policií a prováděly odběry orgánů praktikujících Falun Gongu ve velkém. Ty samé zločiny se odehrávají v pracovních táborech.

Nejsem praktikující Falun Gongu. Ale nemohu tady sedět a skrývat informace o těchto brutálních zločinech. Fakta, o kterých jsem mluvil, mohou být jen vodítky, ale doufám, že pomohou těm, kdo mají přístup k důvěrným informacím, aby promluvili a odhalili celou pravdu.


Zpět na petici >>