Zpět na petici >>    


Prohlášení Annie


26. dubna 2006

Jmenuji se Annie. Pracovala jsem v Liao-ningském provinčním centru pro léčbu cévních onemocnění integrované čínské a západní medicíny. Odhalila jsem koncentrační tábor ukrytý v nemocnici. Moje práce spočívala ve statistice. Můj bývalý manžel byl v této nemocnici chirurgem.

Posledních několik let jsem se snažila utéct, abych nebyla zavražděna. Když se můj bývalý muž rozhodl skončit s odebíráním orgánů z živých praktikujících Falun Gongu, byl málem zavražděn organizací v Číně.

Můj bývalý manžel a já jsme pracovali v této nemocnici od roku 1999 do roku 2004. On odebíral orgány praktikujícím Falun Gongu. Byl neurochirurg. Byl zodpovědný za odebírání rohovek praktikujícím Falun Gongu, a to i živým.

Odhalila jsem šokující zprávy o tom, jak nemocnice odebírají orgány, jako játra a rohovky, velkému počtu živých praktikujících Falun Gongu. Někteří stále dýchali, poté co jim byly odebrány orgány proti jejich vůli, ale přesto byli někteří hozeni do spalovny v nemocnici. Nemocniční spalovna v kotelně byla používána i jako krematorium.

Někteří praktikující byli vyhublí, zatímco jiní byli zdraví a silní. Protože je policie unesla bez jakéhokoli povolení, neměli u sebe žádné identifikační údaje. Doteď se nikdo z nich nedostal ven živý. Mnohým z těch několika tisíc tam uvězněných praktikujících Falun Gongu byly odebrány ledviny, rohovky a kůže a jejich těla pak byla spálena, aby se zničily důkazy.

Liao-ningské provinční centrum léčby cévních onemocnění integrované čínské a západní medicíny se nachází na silnici Süe-sung v Su-ťia.tchunu, město Šen-jang, provincie Liao-ning. Byla to první velká nemocnice se zaměřením na léčbu srdečních a mozkových onemocnění v Číně. Sestává z Liao-ningské provinční nemocnice pro výuku tradiční medicíny a Šen-jangského centra pro léčbu cévních onemocnění.

Mnoho chirurgů se na takových odběrech orgánů podílelo tajně. Někteří zaměstnanci by si netroufli toto tajemství odhalit, i kdyby o tom věděli. Vyhýbali se rozhovorům na toto téma, protože nechtěli být zabiti. Většina praktikujících Falun Gongu byla přemístěna z věznice Ta-pej, tábora nucených prací Ma-san-ťia a dalších věznic v Šen-jangu. Jiní byli uneseni v parku nebo doma. Byli uneseni, protože se odmítli vzdát své víry ve Falun Gong. Policie neměla žádné povolení a jejich rodiny o zatčení nevěděli. Protože čínská komunistická vláda má pravidlo, umožňující zabití praktikujících Falun Gongu bez jakýchkoli legální důsledků, smrt praktikujícího Falun Gongu v čínském trestním systému neznamená nic.

V průběhu své politiky zabíjení Falun Gongu čínská komunistická strana řekla zúčastněnému lékařskému personálu, že tito praktikující Falun Gongu byli na pokraji smrti, protože byli napadeni, nebo měli být popraveni za trestnou činnost nebo zešíleli z praktikování Falun Gongu.

Je velmi nepříjemné vybavovat si minulost. Za orgány z živých lidí se dá žádat mnohem vyšší cena než za ty z mrtvých těl. Po odebrání orgánů někteří praktikující Falun Gongu stále ještě žili a dýchali, ale někteří byli přímo hozeni do kremační pece. Po jejich tělech nezbyla ani stopa.

Někdy doktoři rány zašili a požádali rodiny nebo zástupce rodin, aby podepsali souhlas s kremací. Některé rodiny neměly tušení o odběru orgánů. Navíc, někteří praktikující přivezení z věznic byli velice zdraví. Byly jim ale dány injekce psychiatrických léků, které jim vážně poškodily centrální nervový systém. Pak byli převezeni do vyhlazovacího tábora v Su-ťia-tchunu, aby byli dále mučeni a jejich orgány byly vybrány a těla spálena. Za několik posledních let jich bylo mnoho uneseno bez jakéhokoli povolení. Neměli u sebe žádné identifikační údaje. Byli na tom vskutku bídně.

Vím o tom od konce roku 2003. V té době začal být můj bývalý muž duchem nepřítomný a jako v transu. Dělal to už roky, ale nikdy mi o tom neřekl. Držel to v tajnosti. Často měl hrozné noční můry a probouzel se s křikem a vyděšený. Prázdně zíral na televizi. Když jsem se ho já nebo naše dítě dotkli, vykřikl. Přišlo mi, že je víc a víc nenormální. V té době jsem zaslechla některé kolegy, jak se o tom baví, protože v naší kanceláři zdravotnictví pracuje mnoho lidí společně a naši přátelé mají též přátele v tomto kruhu.

Už byl rok 2003. Už to bylo více než dva roky, než jsem zjistila, že muž, který spí vedle mě, je tak odpornou bytostí. Opravdu jsem to nemohla tolerovat. Chtěla jsem, aby odešel z práce, a on souhlasil. Avšak odchod z práce způsobil, že mu hrozilo smrtelné nebezpečí. Moje rodina se rozhodla od všeho utéct a přestěhovat se do zahraničí. Řekl mi: "Nemáš tušení, jak trpím. Ti praktikující Falun Gongu byli živý. Bylo by to v pořádku, kdybychom odebírali orgány z mrtvých, ale tito lidé byli skutečně živí."

Tyhle věci se děly v tajnosti. Chirurgové v tom zapojení v naší nemocnici byli ve skutečnosti internisté přeložení z jiných nemocnic. Protože vláda nechrání životy praktikujících Falun Gongu, jsou jejich životy považovány za nic. Internisté používali jejich těla na pokusy. Bylo hodně převozů z naší nemocnice a do ní. Někteří doktoři měli výčitky svědomí, potom co to udělali. Někteří byli odvoláni jinam. Někteří si změnili jméno a odstěhovali se. Někteří odešli do zahraničí. Někteří mohli být zabiti, aby se odstranily důkazy.

Nemocniční personál nemocnice potají říkal kotelně "krematorium". Opravdu, je to tak bolestivé, když na to někdy myslím. Je to nesmírná krutost. Posláním doktora je zachraňovat lidi před smrtí a léčit zraněné, ale tam…

Můj bývalý manžel si psal deník. Je v něm takový zápis. Jednou, když pacientka ztratila vědomí, rozstřihl jí šaty nůžkami. Z kapsy jí vypadl balíček. Můj muž ho otevřel a našel v něm malou krabičku. V té krabičce byl přívěšek pro štěstí se symbolem Falun Gongu a vzkaz. Na vzkazu stálo: "Všechno nejlepší k narozeninám, mami." Můj muž z toho byl úplně zničený.

V Číně je mnoho nemocnic, které tohle dělají. Tajně odebírali orgány z živých praktikujících Falun Gongu.

Zaměstnanci kotelny v naší nemocnici byli na mizině, když poprvé přišli. Po nějaké době si nastřádali hodně hodinek, prstenů a řetízků. Sebrali to praktikujícím Falun Gongu, než je hodili do pece. Podle některých lidí z personálu nemocnice byli někteří praktikující hozeni do kremační pece ještě předtím, než zemřeli. Ti ubozí praktikující Falun Gongu…

Je mi to tak líto. Každý den jsem žila s bolestivým pocitem viny. Kdybych jen přesvědčila svou rodinu, abychom vystoupili dříve, třeba by mnoho praktikujících přežilo. Vím, že jich je mnoho uvězněných v mnoha nemocnicích v Číně. Doufám, že tyto zločiny budou odhaleny mezinárodnímu společenství co nejdříve, aby ti zbylí mohli být zachráněni. Navíc doufám, že má rodina a moji příbuzní budou moci slyšet mou výpověď.

Rozvedla jsem se se svým mužem, protože jsem nemohla přijmout fakt, že odebíral orgány praktikujícím Falun Gongu. Sama jsem byla silně traumatizována a zničena. Kdyby mi to můj bývalý muž sám neřekl, nevěřila bych, že odebíral orgány praktikujícím. Nejsem praktikující Falun Gongu. Ale opravdu jsem jako Číňanka se svědomím posledních pár let cítila vinu.

Přemýšlela jsem, že bych to odhalila v Číně, ale hodně lidí z oddělení zdravotnictví, kteří o tom věděli, nesouhlasilo. Řekli mi, že když to odhalím, budu já i moje rodina zabita.

Je to státní zločin. Vím, že je to stát, který páchá zločiny. Vím, že to sama nezměním, ale vím, že mnoho doktorů vystoupí. Opravdu doufám, že ti doktoři, poté co si poslechnou moje upřímné svědectví, budou jednat podle svého svědomí. Také doufám, že to bude vyřešeno rychle. Nekritizuji Čínu. Vůbec to nemyslím jako kritiku Číny, ale tohle způsobuje čínská vláda. Doufám, že skutečně dají odpověď těm lidem, kteří jednali bez svědomí. Děkuji vám.

Zpět na petici >>