Zpět na petici >>    


ShrnutíOdhaleno odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu

O pracovních táborech v Číně vyšly zprávy, že jsou v nich již od r. 2001 praktikujícím Falun Gongu odebírány orgány, které jsou následně nabízeny k prodeji, za úzké spolupráce s nemocnicemi spadajícími pod úřad veřejné bezpečnosti a vojenskou policii.

V letech 2001-2003 patrně došlo k největšímu počtu odebírání orgánů. Hlavní pracovní tábory, kde byli zadržováni praktikující Falun Gongu, byly přeplněny. Počet zadržených se v každém z nich pohyboval od 5 000 do 20 000. Protože pracovní tábory byly přeplněny, praktikující Falun Gongu byli přeposíláni jinam - často do zařízení pro duševně nemocné nebo nemocnic. Liaoningské centrum pro léčbu srdečních chorob v Su-ťia-tchunu, města Šen-jang, provincie Liaoning (nemocnice Su-ťia-tchun), a jeho podzemní prostory byly jedním z těchto zařízení (dále koncentrační tabor Su-ťia-tchun).

Čínský reportér a bývalá žena jednoho z chirurgů, který pracoval na odebírání rohovek v nemocnici Su-ťia-tchun, nedávno médiím odhalili, že v této nemocnici se odehrávalo odebírání orgánů za živa. Doktoři věděli, že všechny oběti jsou praktikující Falun Gongu, ale bylo jim řečeno, že zabíjení praktikujících je pomáhání Komunistické straně Číny v "čištění". Podle politiky ústřední vlády "nikdo neponese zodpovědnost za zabití praktikujícího Falun Gongu"; tito doktoři nenesou žádné následky. Praktikující Falun Gongu byli drženi v tomto zařízení, byly jim provedeny testy na krev, a když se objevila potřeba jejich orgánů, byli zabiti.

Vojenský doktor uvedl, že nemocnice Su-ťia-tchun je pouze jedním z 36 takových zařízení na odebírání orgánů v Číně. V současnosti je stále nejvíce praktikujících Falun Gongu vězněno ve věznicích, pracovních táborech a záchytných centrech. Detailní seznam pracovních táborů je k dostání na požádání. Pouze když vyvstane potřeba orgánů pro transplantace, jsou praktikující ve velkém množství přesunuti do těchto zvláštních zařízení. Místa, kde je právě teď vězněno nejvíce praktikujících, jsou v severovýchodních provinciích: Heilongjiang, Ťi-lin and Liao-ning. Největší tábor, s krycím jménem "672-S" údajně zadržuje přes 120 000 lidí včetně praktikujících Falun Gongu a dalších vězňů svědomí.


Zatajování

Poté, co byl 9. března 2006 koncentrační tabor Su-ťia-tchun odhalen, byli z něj praktikující Falun Gongu přesunuti a veškeré důkazy byly zničeny. K tomu ještě mnoho tajných agentů začalo působit jako místní obyvatelé a taxikáři, kteří dávali vyšetřovatelům a vyšetřujícím reportérům falešné informace. Toto je součást velmi dovedného zahlazování stop.

28. března 2006: Čínské ministerstvo zdravotnictví vydalo "Dočasné nařízení pro transplantace lidských orgánů", které staví mimo zákon násilné odebírání orgánů. Legislativa nevstoupí v platnost až do 1. července - čímž dávají ziskuchtivým úředníkům tříměsíční prostor pro svévolné kradení orgánů. Čína v minulosti takové opatření nikdy neudělala, dokonce ani po usvědčení před Kongresem Spojených států, které detailně odhalilo tajný čínský trh s orgány v r. 2001.

11. dubna 2006: Po zničení veškerých důkazů v Su-ťia-tchunu úřady komunistického režimu popřely existenci koncentračního tábora Su-ťia-tchun.

24. dubna 2006: Po výpovědích praktikujících Falun Gongu o odebírání orgánů za živa byla stažena z provozu stránka Čínského mezinárodního transplantačního centra (CITNAC).


Horečnaté odebírání orgánů živým lidem

17. duben 2006: Světová organizace pro vyšetřování perzekuce Falun Gongu (WOIPFG) vydala report, ve kterém naznačuje, že nejméně v 8 provinciích pracují doktoři přesčas na spěšných operacích. Odebírají zadrženým orgány, aby vydělali na tělech právě zadržených praktikujících Falun Gongu - vezňů svědomí. Po operaci jsou oběti zabity a jejich těla zpopelněna.

Celkový obraz je jednoznačný: tábory jsou odhaleny, úředníci komunistického režimu panikaří, (3 týdny) diskutují o tom, co udělat, potom spustí ohromnou kampaň na zahlazení stop, včetně kosmetické legislativy. Předtím, než legislativa vstoupí v platnost, začíná horečnaté odebírání orgánů, které promění životy lidí v zisk úředníků.


Shrnutí

Když se člověk dobrovolně stane dárcem orgánu, je to ušlechtilý čin, který zachrání někomu život. Ale pokud jsou ženám a mužům rozřezávána těla a bez souhlasu jsou jim vyjímány orgány, zatímco jsou stále na živu, těžko si lze představit strašnější znásilnění lidské důstojnosti. Skutečnost, že je to stát, "představitel těchto lidí", kdo nakonec profituje z prodeje těchto tělesných částí, pouze přidává k bolesti ještě urážku. Pokud by se to stalo jednomu člověku, považovali bychom to za neobvykle krutě spáchanou vraždu. Ale fakt, že toto se děje tisícům čínských občanů každý rok, lze považovat za zrůdnost a usvědčující obžalobu současného čínského režimu.

Nyní je jasné, že jsme my všichni velmi vážně podcenili rozsah a krutost pronásledování Falun Gongu, a je dokonce možné, že jsme viděli pouze vrchol ledovce. Důsledky to má samozřejmě také pro Ameriku a zbytek světa, protože jde o Čínu - obrovskou ekonomiku, zemi, která je stále ovládána komunistickým režimem, zatímco si vytváří ohromnou armádu, entitu, která je velmi šikovná v zakrývání důkazů. Neuškodí, když zjistíme, co komunistický režim skutečně provádí na svém vlastním území. Shromáždění svědeckých výpovědí nám může poskytnout lepší vhled do toho, s jakou zrůdností máme co dočinění, a mohlo by se docela dobře potvrdit, že šlo o moudré rozhodnutí.

17. dubna 2006 byla za podpory Asociace Falun Dafa a webové stránky MingHui založena Koalice na vyšetřování perzekuce Falun Gongu (CIPFG). V této koalici jsou zastoupena média, neziskové organizace a právníci se zkušenostmi při odhalování porušování lidských práv v Číně. CIPFG má v plánu v Číně provést rozsáhlé a důkladné vyšetřování koncentračních a pracovních táborů, stejně jako nemocničních zařízení, ve kterých dochází k transplantacím orgánů. Důkazy potvrzují, že zde byly zabity tisíce praktikujících Falun Gongu kvůli svým orgánům.


Zpět na petici >>